20 minuters sammanträde per år för GR:s förbundsfullmäktige

Vänsterpartisterna Anna Gül Ogbeide, Mats Pilhem och Annita Boije i den trånga lokalen. På plats var även Anjelica Hammersjö men jag hade inte ett tillräckligt vidvinkligt objektiv för att få med alla fyra på bild.

Förbundsfullmäktige för Göteborgsregionens kommunalförbund – GR – är inte skapat för diskussion eller erfarenhetsutbyte. Vi sammanträder en gång per år och effektiv mötestid var idag 20 minuter. Själva mötet höll förvisso på en timme mellan 18.00 och 19.00 men kl. 18.40 hade vi kommit till punkt tre på dagorningen. Då hade vi lagt 10 minuter på upprop och 18 minuter på att titta på en film om Göteborgs 400-årsjubileum 2021.

Uppropet borde kunna effektiviseras med elektronisk utrustning eller att man anmäler sig på en lista. Filmen hade vi alla kunnat tittat på inför mötet och använt tiden till diskussion eller frågor till projektledningen. Lokalen är inte heller optimal. Vi sitter som packade sillar trots att det finns en skjutvägg som kan öppnas så att vi skulle kunna sitta luftigare. Värst är dock det pressade tidsschemat, 20 minuter per år är trots allt inte tillräckligt för att på allvar säga att vi som förtroendevalda kan ta vårt ansvar för en verksamhet som berör, i runda slängar, en miljon människor, tar in 68 miljoner kronor av medlemskommunerna och omsätter 370 miljoner kronor.

Under dessa 20 minuter han jag i alla fall med mötets enda politiska inlägg. (Om GR skall heta Göteborgsregionen eller Göteborgsområdet ser jag inte som en politisk fråga.) Jag berömde förbundsstyrelsen för att de hade skrivit in ett stycke om barn- och jämställdhetsperspektiv i verksamhetsinriktningen och budgeten för 2013. Något som förbundsfullmäktige, på Vänsterpartiets initiativ, beslutade förra året att införa i verksamhetsinriktningen och budgetan för 2012. Jag beklagar om jag tröttar ut er läsare med alla dessa årtal men det är viktigt att hålla reda på åren eftersom det blir ganska långa ledtider med bara ett sammanträde per år. Idag, i mitten av 2012, behandlade förbundsfullmäktige verksamhetsberättelsen för 2011 och verksamhetsinriktningen för 2013. Vi fick således ingen skriftlig information om vilken effekt fjolårets beslut hade fått på verksamheten 2012. Det får vi, helt i enlighet med förbundsordningen, reda på i juni 2013.

Eftersom det inte är helt självklart att det bästa är att en gång för alla skriva på ett ställe ”Ett tydligt barn- och jämställdhetsperspektiv skall prägla utvecklingen av GR:s verksamhet.” ställde jag frågan om förbundsstyrelsen kort kan redogöra för erfarenheterna under första halvan 2012. Är detta ett bra sätt att styra på eller skall man analysera varje verksamhet ur dessa perspektiv redan när man skriver verksamhetsinriktningen? Av Vänsterpartiets erfarenheter av att jämställdhetsintegrera fullmäktiges budget lutar jag åt det senare. Det är viktigt att få med skrivningar om hur varje verksamhet skall jämställdhetsanpassas.  Förra årets beslut blev av nödvändighet en punktinsats med et generellt beslut då det är svårt att formulera stora textändringar  i ett sammanhållet yrkande. Inför dagens möte hade GR:s förbundsstyrelse möjlighet att integrera barn- och jämställdhetsperspektiv i hela förslaget. I stället valde man att formulera det som en generell text i inledningen.

Svaret från förbundsstyrelsens ordförande Jonas Ransgård (M) var tillfredsställande. Han hade inte exakta besked att lämna muntligt på stående fot men han lovade att förbundsstyrelsen skal skicka ut skriftlig information om hur fjolårets beslut har verkställts. Gott så.

Läs alla mina inlägg om GR, feminism och jämställdhet. Liknande inlägg:

1. Feministiska framgångar på GR:s förbundsfullmäktige

2. Goda möjligheter att få ett klass- och genusperspektiv på miljöarbetet i Göteborg med miljö- och klimatnämndens budget för 2012

3. Göteborgs Stad skall börja med jämställdhetsdiplomering av stadens förskolor och skolor på initiativ av Vänsterpartiet

4. Feministiska framgångar i EU-parlamentet

5. Stark vänsterbudget för världens bästa välfärd – utan vinstintressen

6. Vänsterpartiet sätter människor före marknaden

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: