Hur tar man tillvara praktiska kunskaper i teoretiska utbildningar?

Idag lyssnade jag på en lunchföreläsning på HDK med Ingela Josefson, forskningschef på Stockholms Dramatiska Högskola och professor vid Universitetet i Nordland i Bodö, Norge. På temat ”Vad är kunskap?” beskrev hon spänningen mellan teori och praktik i yrkesutbildningen. Även konstnärlig.
Ingela inledde med en anekdot om en specialpedagog i Norge som upptäckte att ett barn på en skola för barn med fysiska och mentala funktionsnedsättningar enbart hade fysiska funktionsnedsättningar. Frågan är hur läraren kunde upptäcka detta? Är det bara en medfödd talang eller är det en kunskap man kan förvärva?

Vetenskapen rör sig ofta med fakta och generell kunskap ofta handlar kunskaper om att se likheter. Ingela Josefson exemplifierade med läkarstudenter som skall lista ut vad vilken likadan diagnos, exempelvis diabetes, fem olika patienter har. I fallet med specialpedagogen som upptäckte att en pojke inte als var förståndshandikappad handlade om att se det unika.

Ofta handlar det om intuition och magkänsla.Hur förhåller detta sig till t.ex. läkarvetenskapens krav på beprövad erfarenhet? Hur utsätter man intuition för kritisk granskning?

I fallet med den norska pojken följde läraren honom uppmärksamt under en längre tid. Hans fysiska funktionsnedsättningar gjorde det svårt för honom att prata. Pojkens blick var avgörande. Det specialpedagogen förlitade sig på var i stor utsträckning sinnlig kunskap.

I en reform 1977 flyttades praktiska utbildningar t.ex. sjuksköterskor och journalister till högskolan. Teoretiseringen ökade på den praktiska kunskapens bekostnad. En del sjukhus såg sig tvingade att införa ett extra praktikår för att sjuksköterskorna inte hade tillräckliga praktiska kunskaper.

När de på Stockholms Dramatiska högskola försöker förena praktiska erfarenheter med teoretisk kunskap börjar de med berättelsen. Studenterna skriver i en vecka i ”jag-form” och i presens. Den berättelsen kommer man att arbeta vidare med i ett år. Först en kritisk reflektion i små seminariegrupper, 5–6 elever. Fokus är på dialog med frågor. Vad tiden lider blir det mer av teoretisk reflektion. Studenterna läser kunskapsfilosofisk litteratur och börjar använda teoretiska begrepp för att beskriva berättelsen. I stället för att börja med en teoretisk skolning börjar de i den praktiska erfarenheten och använder den teoretiska kunskapen för fördjupning.

Ingela avslutade med att berätta om Hans Larsson, professor i filosofi i Lund, och hans debutbok Intuition från 1892. Hans Larssons filosofiska studier började som en reaktion mot att Darwins tankar om biologi fördes över till andra ämnen och dessa utvecklades i en elitistisk riktning. Naturvetenskap och logik ansågs som finare kunskap. Högre stående än praktisk kunskap.

Intuitionen är, enligt Hans Larsson, föreningen av tanke och känsla. Intuitionen är kunskapens förädlade kärna.

Hur skall man då förena sinnlig praktisk kunskap med teoretisk? Ta intuitionen på allvar men utsätt den för kritisk granskning.

Det kom en intressant fråga från publiken som blir aktuell i diskussionen om vinster i välfärden. Samhällsutvecklingen går åt motsatt håll än att teoretisk och praktisk kunskap förenas. Allt skall kunna mätas och formuleras i ett upphandlingsavtal. Det ger en märklig syn på kvalité. De som jobbar i verksamheterna ser ofta vad som är fel medan de ansvariga försöker förstå hur de skall kunna formulera ett upphandlingsavtal i stället för att lösa problemen. Eller som jag skrev för några år sedan ”När snön kommer behövs snöröjningslok och personal med snöskyfflar, inte byråkrater med avtal som svär dem fria från ansvar.”

Fler bilder:

Läs alla mina inlägg om design.

Om inlägget

Design

4 kommentarer

Lägg till →

  1. anita zettermarx 15 november 2012 — 02:39

    Mycket intressant – hoppas att det sänds på kunskapskanalen sedan!?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: