Inspirerande miljöseminarium på Renova

Hervé Corvellec.
Hervé Corvellec.

I förmiddags deltog jag som ägarrepresentant för Göteborg i Renovas bolagsstämma. På eftermiddagen deltog jag i miljöseminariet Kunskap försätter sopberg. Det var intressant att höra om Renovas verksamhet och lyssna till de inbjudna talarna.

Från Renova fick vi höra att det finns stora ekonomiska värden i de metaller som finns i askan efter sopförbränningen. En grov uppskattning ger vid handen att det rör sig om koppar 50 miljoner, zink 75 miljoner och vanadin 30 miljoner kronor.

Zink lakas ut med hjälp av spillvatten från rökrening och saltsyra. Metaller utvinns oftast med elektrolys vilket är energikrävande. Forskning pågår att använda mikroorganismer som finns i avloppsslam vilket kan minska energiförbrukningen med tre fjärdedelar.

Renova tittar även på möjligheten att utvinna sällsynta jordartsmetaller.

Hur skall avfallet samlas in?

Kommuner har valt olika sätt att samla in avfall. Ett sätt är källsorrtering där olika fraktioner läggs i olika kärl och dessa hämtas separat. Ett annat är att man använder olika färgade plastpåsar för de olika fraktionerna. Alla påsar slängs i samma soptunna och sorteras sedan vid en stor anläggning av en maskin med hjälp av de olika färgerna. Ett tredje sätt är att alla fraktioner slängs i samma soptunna och sedan sorteras de i en stor anläggning.

Textilåtervinning

Ett intressant utvecklingsarbete är insamling av textilier. Arbetet är i sin linda men det vore jättebra om det kom igång. Det känns faktiskt barockt att vi idag inte samlar in textilfibrer. Mycket kläder går till second hand, vilket är positivt, men det saknas ett sätt att ta hand om fibrerna om kläderna t.ex. är trasiga.

Hållbara transporter

Flera faktorer påverkar transporternas miljöbelastning: teknik, bränslen, logistik, sparsam körning. Idag används elhybrider, flytande biogas och förnyelsebar syntetisk diesel. Glädjande är att Renova ser ut att nå målet om en fossilfri fordonsflotta 2015.

Grön ekonomi

Årets miljöstipendium på 100000 kronor gick till Marcus Linder för hans forskning kring affärsmodeller med mindre miljöbelastning. Det kan t.ex. handla om funktionsförsäljning i stället för varor. Som exempel brukar Xerox nämnas. Till en del kunder säljer de utskrifter och kopior, inte skrivare och toner. Affärsmodellen är intressant eftersom vinsten ökar ju längre maskinen håller och ju enklare det är att reparera den och uppgradera den. De som säljer kopieringsmaskiner tjänar mer pengar ju fler som säljs och ju mer service maskinerna behöver.

Ekonomi och värde

Hervé Corvellec, Lunds universitet, pratade om olika former av värden som avfallshanteringen skapar. Värde är sammanhangsberoende och ekonomer har beskrivit värde på olika sät:

  • Arbetsvärde
  • Utbytesvärde
  • Bruksvärde

Avfallsbolagen skapar olika typer av värden. Folkhälsovärde, praktiskt värde, miljövärde, juridiskt värde, ekonomiskt värde, politiskt och symboliskt värde samt kunskaps- och innovationsvärde.

Avfalllstrappan framställs som en kontinuerlig utveckling men det är en kvalitativ skillnad mellan de två högsta nivåerna: minimera avfallet och återanvända. Detta är ett intressant påpekande. Vad får det för konsekvenser för Renovas verksamhet om vi faktiskt lyckas med föresatsen att minska avfallsmängderna i Göteborg?

Inspirerande miljöpristagare

Det är alltid inspirerande att lyssna på Björn Söderberg, en av 2012 års mottagare av Göteborgspriset för hållbar utveckling.

En slutsats jag drar när jag hör föredragen är att vi behöver se över alla verksamheter så att vi får en struktur där de ekonomiska incitamenten styr åt rätt håll. Att vi har hållbara affärsmodeller. Göteborgs Stad ansvarar för avfallshanteringen för privatpersoner. Renova gör värme och el. Göteborg Energi producerar och säljer värme och el. Våra allmännyttiga bostadsbolag köper värme och el. Det är viktigt att vi har en levande diskussion kring gränssnitten mellan dessa verksamheter så att de leder till optimala resultat.

Fler bilder:

Läs alla mina inlägg om energi, miljö, klimat och kretslopp.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: