Replik i GP om vindkraften i Hake fjord

Havsbaserad vindkraft kan ge en vacker kustsiluett som här i Middelgrunden utanför Köpenhamn.
Havsbaserad vindkraft kan ge en vacker kustsiluett som här i Middelgrunden utanför Köpenhamn.

Kia Andreasson (MP), Johan Büser (S) och jag för den rödgröna majoriteten i Miljö- och klimatnämnden svarar i dagens GP på de befängda anklagelser företrädare för de borgerliga framförde i tisdags.

Svaret bygger på mitt blogginlägg från i tisdags och har förstärkts med detaljer om de formella turerna. Läs inlägget hos GP eller här:

Borgerliga debattörer hävdar att den rödgröna majoriteten inte är öppna i frågan om vindkraftsutbyggnad i Hake fjord. Påståendet stämmer inte. Ärendet behandlas på samma sätt som alla ärenden – öppet och transparent, skriver bland andra Kia Andreasson (MP).
Kommunstyrelsen har vänt sig till Miljö- och klimatnämnden för att få svar på om kommunen ska använda sitt kommunala veto mot etableringen. Miljöförvaltningen skickade då till nämnden ut ett mer utförligt tjänsteutlåtande, som vid sammanträdet ersattes med ett kortare. Orsaken var att det hade klarlagts att kommunstyrelsen önskade svar om ett eventuellt kommunalt veto.

Svaret på denna fråga var enkelt. Vindkraftsparken finns i den översiktsplan som kommunfullmäktige antagit.

Det ursprungliga tjänsteutlåtandet var i stället skrivet utifrån antagandet att detta ärende var tillståndsansökan till Mark- och Miljödomstolen. Utifrån det perspektivet saknade ansökan mycket faktauppgifter. När miljöförvaltningen insåg att ärendet handlade om vetot drog man själv tillbaka tjänsteutlåtandet eftersom dessa fakta inte var aktuella. När tillståndsansökan kommer i ett senare skede kommer den givetvis att innehålla det som miljöförvaltningen ursprungligen efterlyste.

Detta borde rimligen Martin Wannholt (M), vice ordförande i Göteborg Energi, känna till. Det är ju bolaget som gjort ansökan. Men i stället skriver han att majoriteten tystar kritiken. Det är att medvetet vilseleda allmänheten och ett ohederligt sätt att bedriva politik på. Av protokollen framgår att nämnden inte återremitterade ärendet eller lade ett annat förslag utan att förvaltningen själva bytte ut handlingen.

Vindkraftsutbyggnaden i Hake fjord kommer att genomföras med öppenhet och god miljöanalys. Vi vill dessutom att allmänheten ska kunna bli delägare i denna vindkraft som bidrar till en klimatneutral stad.

För den rödgröna majoriteten i Miljö- och klimatnämnden

Kia Andreasson (MP)

Johan Büser (S)

Jöran Fagerlund (V)

Läs alla mina inlägg om miljö,vindkraftenergi och Miljö- och klimatnämnden.

4 kommentarer

Lägg till →

 1. Hej igen. Miljödomstolen har ju, enligt deras dagboksanteckningar, begärt yttrande från Miljö- och Klimatnämnden. Det yttrandet ska väl vara inne 27/5, tror jag? Är det i det yttrandet som du menar att ni ska väga miljönyttorna mot varandra i så fall?

 2. Hej Jöran,

  det är ju flera saker som tyvärr inte verkar stämma i repliken ovan. De andra remissinstanserna har ju gjort utlåtanden i stil med det ursprungliga från Miljöförvaltningen, fick de inte alla samma information? Det står att det ”hade klarlagts” att kommunstyrelsen önskade svar om ett eventuellt veto. Menas med det det möte som Kia Andreasson hade med bla Miljöförvaltningens chef där Kia Andreasson var kritisk till utlåtandet?

  Och att Hake fjord finns med som utredningsområde innebär ju inte per automatik att det ska byggas vindkraft där? Det är ju inget riksintresse för vindkraft (men däremot för friluftsliv och kulturmiljövård). Ur inget hänseende är det väl intressant med ett projekt som innebär miljardförluster och som har negativ inverkan på både miljö och sjöfart?

  Slutligen står det ”när tillståndsansökan kommer i ett senare skede”..vilket senare skede? Kommunstyrelsen kommer att fatta sitt beslut på nuvarande tjänsteutlåtanden och Göteborg Energi har ju redan tagit genvägen och lämnat in ansökan till Miljödomstolen.

  Man blir väldigt ledsen som göteborgare när ett projekt i den här storleksordningen uppenbarligen innehåller så många brister att genvägar och smussel måste tas till för att försöka få det att gå igenom. Det ska väl handla om miljön, inte att till varje pris driva igenom ett projekt som visar sig vara olämpligt?

  • Jöran Fagerlund 14 maj 2013 — 10:19

   Hej Wilhelmina

   Du har helt rätt i att det inte finns någon automatik i att det finns någon automatik i att det måste byggas vindkraft i ett område som pekas ut för vindkraft i Översiktsplanen.Det finns heller ingen automatik i att det blir en vindkraftspark bara för att kommunen inte använder sitt veto. Däremot gör det frågan ganska enkel när Miljö- och klimatnämnden skall svara på frågan huruvida vi anser att kommunen skall använda sitt kommunala veto. Fullmäktige har redan pekat ut området som lämpligt för vindkraft.

   Om jag har förstått det hela rätt frågar Miljödomstolen i ett tidigt skede om kommunen tänker använda sitt veto. I fall vi skulle göra det är det ju onödigt att gå vidare med resurskrävande utredningar. Som jag skrev i mitt första inlägg anser jag inte kommunalt veto är lämpligt mot ett kommunägt bolag. Hade ett annat bolag haft planer på utbyggnad på ett olämpligt markområde som ägs av någon annan än kommunen hade frågan om veto blivit aktuell att diskutera.Eftersom en del av vindkraftsparken kan hamna i Öckerö kommun kan kommunalt veto vara ett instrument för dem. VI rödgröna styr våra bolag genom ägardirektiv och styrelsebeslut och vår planprocess i nämnderna, inte genom kommunalt veto mot oss själva.

   Miljö- och klimatnämnden är både tillsynsmyndighet och en politisk nämnd som bland annat yttrar sig över remisser. Som tillsynsmyndighet har vi agerat mot såväl privata som statliga och kommunala verksamhetsutövare. Vi har tidigare på mitt initiativ agerat som tillsynsmyndighet gentemot såväl Trafiknämnden och Trafikverket. Vi gör ingen skillnad på kommunal eller privat verksamhet. Kommunalt veto mot vindkraft är inte ett tillsynsärende. I fallet Hake fjord har vi nu sagt att vi inte tycker att kommunen skall använda sitt veto utan att låta den sedvanliga miljöprövningen börja. I det arbetet kommer Miljö- och klimatnämnden att yttra sig och då skall vi som alltid ha öppenhet och sakligt väga miljönyttor mot varandra.

   Nämnden yttrade sig, på förslag från förvaltningen, till kommunstyrelsen: ”Miljö- och klimatnämnden bedömer att det finns möjligheter att etablera vindkraft i området men är osäker på omfattningen och totalhöjden. Vi anser att ansökan måste kompletteras med ytterligare utredning.”

   Både nämnd och förvaltning har signalerat till kommunstyrelsen att vi kan komma att ha synpunkter på det färdiga förslaget även om vi anser att det inte finns någon anledning att använda kommunens möjlighet till veto.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: