Feministisk återupprättelse vid GR:s förbundsfullmäktige

Ett strömavbrott i centrala Göteborg orsakade långa köer av spårvagnar. Risk att jag skulle bli sen till mötet.
Ett strömavbrott i centrala Göteborg orsakade långa köer av spårvagnar. Risk att jag skulle bli sen till mötet.

Inför dagens sammanträde med GR:s förbundsfullmäktige hade de skrivningar om jämställdhet vi fick igenom till budget 2013 försvunnit ur förslaget till budget. När jag upptäckte detta tidigare idag kontaktade jag Vänsterpartiets ledamot i förbundsstyrelsen Mats Pilhem som i sin tur kontaktade förbundsordförande Jonas Ransgård (M). När mötet började var allt ordnat.

Jonas Ransgård yrkade på mötet att samma text som fanns med i budgeten för 2013 och kom till på Vänsterpartiets initiativ 2011 skulle skrivas in. Därmed kan man säga att feminismen återupprättades inom GR i kväll:

Barn- och jämställdhetsperspektivet
Ett tydligt barn- och jämställdhetsperspektiv ska prägla utvecklingen av GRs verksamhet. Den GR- samverkan som etablerats för att stödja barns och ungas välbefinnande bör utvecklas och fördjupas ytterligare. Jämställdhet mellan män och kvinnor är ett generallt perspektiv som även betonas i ”VisionVästra Götaland”. GR ska inom alla områden sträva efter en jämställd verksamhetsutveckling där både kvinnors och mäns resurser tas till vara. Genus- perspektivet ska också beaktas för att åstadkomma ökad andel kvinnor i styrelse, styrgrupper och andra regionala organ.

Det är kanske inte världens bästa text och inte speciellt övertygande att skriva in det som en portalparagraf och sedan inte nämna det mer. Ordet kvinnor nämns inte i dokumentet i övrigt. Å andra sidan hade verksamhetsinriktningen varit värdelös utan skrivningen. Dessutom får vi ge förbundsstyrelsen en chans att bevisa att det räcker att skriva det som en portalskrivning. Innevarande år, 2013, är första året där verksamheten har drivits med denna portalparagraf. Om ett år får vi årsberättelsen och kan utvärdera. Förbundsstyrelsen och Jonas Ransgård förtjänar en eloge för att de lyckades ordna upp sitt blamage på ett förtjänstfullt sätt.

Göteborgs Stad påpekade i sitt remissvar att jämställdhetsperspektivet i större utsträckning  kunde ha varit belyst i samrådsunderlaget. Dessutom antecknade MP, S och V ett särskilt yttrande att styrgrupperna inte tillräckligt betonar att utgångspunkten för arbetet är de hållbar utveckling i dess tre dimensioner. Förbundsfullmäktige uppdrog åt förbundsstyrelsen att alla medlemskommuners synpunkter skall beaktas under 2014.

Debatt om Västlänken och trängselskatten

I diskussionen om Västsvenska paketet lyfte Mats Pilhem (V) diskussionen om Jonas Ransgårds dubbla roller som förbundsordförande som står bakom Västsvenska paketet och som gruppledare för Moderaterna i Göteborg som röstat för folkomröstning. Mats klargjorde att det inte är aktuellt med vare sig skattehöjning eller utförsäljning av bolag i Göteborg om det blir ett nej. Ale-demokraterna, Sverigedemokraterna och Vägvalet hade olika invändningar mot Västsvenska paketet och Västlänken.

Några ljusglimtar i Hållbar tillväxt

Strategidokumentet Uthållig tillväxt från 2006 har nu uppdaterats till Hållbar tillväxt. Även om mycket fortfarande är ohållbart t.ex. en kraftig ökning av resande finns ljusglimtar. I det nya dokumentet slås det fast att GR ”ska bidra till att skapa en fossiloberoende ekonomi till 2030.” Det är ambitiöst. Det handlar inte om att utsläppen skall minska i regionen utan att ekonomin skall vara fossiloberoende. Eftersom ekonomin är sammankopplad med resten av världen kan man bara tolka målet som att GR skall bidraga till en värld fri från fossil energi 2030. Det är bra. Då kan vi t.ex. genast börja planera en avveckling av raffinaderierna i Göteborg och planera för bostäder och verksamheter där.

I förbundsstyrelsen den 24 maj 2013 yrkade Miljöpartiet med stöd av Vänsterpartiet att mål och strategier kompletteras med förslag om ytterligare åtgärder som minskar klimatpåverkan i proportion till den befolkningsökning som eftersträvas. Tyvärr fick vi inget gehör för detta i förbundsstyrelsen.

Alla handlingar från dagens möte hittar du här. Läs alla mina inlägg om GR. Liknande inlägg:

1. Feministiska framgångar på GR:s förbundsfullmäktige

2. 20 minuters sammanträde per år för GR:s förbundsfullmäktige

3. En heldag i luftkvaliténs tjänst

2 kommentarer

Lägg till →

  1. Hej Jöran!

    Vad tror du om den stora sannolikheten att exv. VägValet blir större än V(pk) vid valet till Gbg kommun och VGR Region 2014 ?
    😉

    • Jöran Fagerlund 12 juni 2013 — 08:42

      När det nu blir folkomröstning om trängselskatten tror jag att VägValet kommer att backa. Deras framgång riskerar så att säga att ta bort stödet för det egna partiet. Tror dock inte i att de VägValet är missnöjda med det.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: