Dags för Borås att lämna Västtrafik, eller skall vi sluta upphandla överhuvudtaget?

Vore det inte bättre om Västtrafik körde bussarna på egen hand och inte Keolis?
Vore det inte bättre om Västtrafik körde bussarna på egen hand och inte Keolis? Bild från Gårdsten Centrum.

Häromdagen gav den rödgröna majoriteten i Borås Stad kommunchefen i uppdrag att utreda huruvida Borås skall lämna Västtrafik och köra stadstrafiken i egen regi. Bakgrunden är att det kommunägda Borås Lokaltrafik förlorade upphandlingen trots att de gav det bästa anbudet.

Anledningen är konstruktionen av upphandlingen och att Borås Lokaltrafik inte kan lägga anbud utanför Borås kommun. Eftersom socialismens princip överträffar kapitalismens måste lagstiftningen utformas som en skyddslagstiftning för vinstdrivande företag. Skulle man tillåta konkurrens på riktigt skulle de kommunala verksamheterna med sin självkostnadsprincip slå ut de privata vinstmaximerarna.

När Västra Götalandsregionen tog över Västtrafik påpekade Göteborg vikten av att säkra det lokala kommunala inflytandet och möjligheten att ha högre ambitioner. Som jag skrev när diskussionen om en sammanslagning är de borgerliga kranskommunernas låga ambitioner ett större problem än Göteborgs bristande möjligheter att gå före. Borås tycks ha drabbats av just detta. De rödgröna företrädarna skriver:

Så länge Borås stad hade ansvaret gjorde vi stora satsningar och resandet ökade kraftigt. Sedan regionen tog över minskade vår möjlighet att påverka avsevärt och vi har fått sämre kollektivtrafik. Minimalt lokalt inflytande och ett anmärkningsvärt ointresse för Borås från regionen är en förödande kombination.

Problemet är som jag ser det den låga ambitionen från Västtrafik kring vad som skall anses vara en grundnivå och hur kommunala tillköp skall gå till. När Västtrafik bildades genomfördes en skatteväxling där regionen höjde skatten och kommunerna sänkte skatterna. Problemet var att denna skatteväxling utgick från dagens låga ambitioner, inte framtidens utmaningar. I Göteborg var Vänsterpartiet ensamma om att kritisera kollektivtrafikprogrammet K2020 som innebär ett aktivt planerande för ökad biltrafik i Göteborg när det som krävs är minskad biltrafik.

De ständiga uphandlingarna får också förödande konsekvenser för arbetsmiljön och är en av grundorsakerna till busstrejen. I jakten på lägsta anbud offras bussförarna. De som skall ta ansvar för våra liv i trafiken och se till att vi kommer fram till skolor, jobb och omsorg i tid pressas till arbetspass på fem och en halv timme utan rast:

Naturligtvis finns ett samband mellan körperiodernas längd och trötthet. Självklart finns också ett samband mellan trötthet och olyckor.

Sammantaget gör det att jag vill lyfta in ännu en frågeställning till den som de rödgröna i Borås lyfter: är det rimligt att Västtrafik fortsätter driva verksamheten genom upphandlingar eller skall Västtrafik bli ett bolag som faktiskt kör kollektivtrafik? Vore det inte enklare och bättre om Västtrafik faktiskt köpte in bussar och tåg och sedan anställde personal som körde dessa fordon?

Vore inte det bästa om vi enbart skrev Västtrafik på alla bussar.
Vore inte det bästa om vi enbart skrev Västtrafik på alla bussar?

Det blir mer långsiktigt hållbart och ger ökande möjligheter till t.ex. vidareutbildning av personal. För ett par år sedan, när det var svårt att rekrytera busschaufförer, berättade en av de ansvariga inom Göteborgs Spårvägar att det ”egentligen” skulle vara ekonomiskt försvarbart att anställa förare utan busskörkort och låta dem gå utbildning på arbetstid men att anbuden de vann var för korta för att räkna hem en sådan investering. Att personal kan söka tjänster i hela regionen skulle också öka rörligheten. Rimligtvis borde detta få positiva konsekvenser för verksamhetens kvalité.

Att köra i egen regi har inte, vad jag har sett, lyfts i debatten eller utretts tidigare. Därför är det svårt att helt överblicka konsekvenserna för t.ex. Borås Lokaltrafik, som var den direkta orsaken till de rödgrönas artikel i BT, eller Göteborgs spårvägar. Det kanske blir svårt att behålla kommunala bolag i en sådan modell. i så fall svarar inte förslaget upp mot de rödgrönas kritik i Borås. Det är å andra sidan kanske inte helt omöjligt att införa en modell där stadstrafiken i regionens större orter drivs av kommunala bolag och övrig trafik drivs av Västtrafik.

För att få ordning på trafiken och kunna möta utmaningarna måste regionen och kommunen bygga upp en modell där upphandlingen i stort sett elimineras. Det är klart att det kan finnas behov av köpa upp trafiken på vissa sträckor eller skolskjutsar på vissa orter men i huvudsak bör all trafik köras av egen personal i egna fordon. Om denna egna regi skall bestå enbart av ett helägt regionalt Västtrafik eller om det skall kompletteras av helägda kommunala bolag som driver stadstrafiken på större orter kan jag inte uttala mig om idag.

Det är viktigt att stärka det lokala inflytandet. Eftersom kollektivtrafiken berör så mycket annat är det rimligt att det är kommunerna som sköter dialogen med Västtrafik. Alternativet vore någon slags lokala nämnder eller distriktsstyrelser i Västtrafik. Det är tveksamt om en beställar-utförarmodell i stil med regionens Hälso- och sjukvårdsnämnder är att föredra.Det skulle bli för likt den gamla situationen med 49 kommuner som skulle sköta tilläggsbeställningar.

Läs alla mina inlägg om kollektivtrafik, Västtrafik, privatiseringar och upphandling. Liknande inlägg:

1. Lyssna på johan zandin och kent österberg om klimatneutral trafik i göteborg

2. Fixar de nolltaxa i kiruna borde vi klara det här också

3. Att slippa biljettkontroller är bara ett av många argument för nolltaxa

4. Kan nolltaxa i kollektivtrafiken finansiera välfärds­­satsningar?

5. ”Sverige var först att återvända till 1800-talet på järnvägen” lyssna på min podcast med mikael nyberg och ida nilsson

6. Privatiseringar ligger bakom x2000-haverierna

7. De borgerliga kranskommunernas låga ambitioner är ett större problem än göteborgs bristande möjlighet att gå före

8. 13 – 4 till massbilismen när socialdemokrater och borgare gör gemensam sak om den nya göta älvbron

9. Återta driften av kollektivtrafiken i offentlig regi

10. Rimligt att även västtrafik bjuder på en veckas resande

2 kommentarer

Lägg till →

  1. Skribenten påstar att Borås Lokaltrafik gav det bästa anbudet. Jag är övertygad om att om Västtrafik delat den åsikten så hade BL fått trafiken. Skribenten ger uttryck för en subjektiv åsikt som om det vore en sanning. Jag är övertygad om att tjänstemännen på Västtrafik som gjort upphandlingen noga avvägt sitt beslut att tilldela Nobina trafiken i Borås. Vidare kan man läsa att skribenten citerar sig själv, och sedan håller med sig själv… ja vad skall man säga..

  2. Skattebetalarnas pengar skall användas lika förståndigt och med lika stor omsorg som om det vore ens egna! Därför skall alltid det lägsta anbudet för ”kommoditeter” antas givet att det anbudsgivande företaget följer de lagar och avtal som gäller samt upphandlingens ställda krav.
    Detta för att försäkra sig om att kommunens invånare får bästa valuta för sina pengar.

    Däremot finns det inte något skäl till att kommunen själv äger och driver en operatör av en ”kommoditet” eftersom man inte kan garantera att denna verksamhet är helt skild från kommunens skatteintäkter eller på annat sätt kan dra nytta av tidigare investeringar gjorda av kommunen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: