Obama levererade hopp, retoriska pärlor och besvikelser om klimatet

President Barack Obama och några europeiska ledare under fiaskomötet i Köpenhamn 2009, bland annat: Gordon Brown, Nicolas Sarkozy, Lars L. Rasmussen, Fredrik Reinfeldt och Angela Merkel. Foto: Pete Souza.
President Barack Obama och några europeiska ledare under fiaskomötet i Köpenhamn 2009, bland annat: Gordon Brown, Nicolas Sarkozy, Lars L. Rasmussen, Fredrik Reinfeldt och Angela Merkel. Foto: Pete Souza.

Förenta staternas president, Barack Obama, talade igår kväll, svensk tid, om en ny plan att stoppa klimatförändringarna. Talet, som hölls på trapporna till den äldsta byggnaden vid universitetet i Georgetown, bjöd på hopp och retoriska pärlor men även besvikelser.

Obama beskriver klimatprogrammet som ambitiöst. Och med amerikansak mått mätt kanske det är det. Frågan är bara vilken måttstock man skall ha: jämföra med andra och hur man själv gjort tidigare eller jämföra med vad naturen tål. Samma diskussion måste vi, i ärlighetens namn, ha även i Göteborg. Jag påpekade det i budgetdebatten om miljön och även när vi skrev inriktningsdokument för miljö och klimatnämnden: jämfört med andra och hur vi har gjort tidigare bedriver vi ett väldigt ambitiöst miljöarbete. Jämför vi med vad som krävs för att nå målen räcker arbetet inte till.

En viktig orsak att kommunerna inte klarar miljöarbetet på egen hand är bristen på internationella avtal. Obama hävdade att han vill ha ett internationellt avtal. Han gav dock inga detaljer kring vad detta avtal skulle innehålla och vilka konsekvenser det får för olika länder. Att han nämnde fiaskomötet i Köpenhamn som en framgång bådar inte gott.

Insikter och retoriska pärlor

Obamas tal bjöd på en del insikter. Folk i USA betalar redan priset. Försäkringar, förlorade skördar och högre matpriser. Amerikas förenta stater har ett unikt ansvar som världens största ekonomi och världens näst största utsläppare av koldioxid. Tyvärr sviktade väl analysförmågan något när han samtidigt påstod att inget annat land har minskat koldioxid så mycket som Amerikas förenta stater. Kanske inte så svårt att minska närlandet med störst utsläpp per person går in i en ekonomisk kris. Minskningen är inte direkt ett resultat av medveten klimatpolitik.

Han bjöd även på en del retoriska pärlor och sade bland annat:

Vi förtroendevalda måste vara mindre bekymrade över omdömen från särintressen eller finansiärer med stora plånböcker. Vi skall vara mer bekymrade över omdömen från eftervärlden.

Obama sade sig vara beredd att jobba med vem som helst. Öppen för alla nya idéer som kan lösa det här problemet till gagn för våra barn. Andra kanske har bättre förslag hur vi stoppar klimatförändringarna och skapar nya jobb. Men han säger sig inte ha mycket tålamod för personer som förnekar att denna utmaning är verklig.

We don’t have time for a meeting with the flat earth society.

Obama menar att stoppa huvudet i sanden kanske får dig att känna dig tryggare men det stoppar inte den annalkande stormen. Våra barn och barnbarn kommer att bedöma oss utifrån om vi gjorde allt vi kunde för att åtgärda det här problemet när vi hade chansen. Obama vill kunna säga ”Yes, we did it.”

Det han menar skall få honom att kunna säga till barn och barnbarn att vi tog chansen är bland annat en fördubbling av energiproduktionen från sol och vind till 2020. Regeringen stoppar stödet till kolkraft utomlands och uppmanar andra länder att göra samma sak. Nya lagar för utsläpp från energiproduktion såväl gamla som nya skall införas.

Besvikelser

Talet och planen bjöd även på en hel del besvikelser. Obama skryter om ny kärnkraft och fossil naturgas. USA skall vara världsledande i naturgasproduktionen. Naturgas anses ge billig energi och ger lägre utsläpp av koldioxid jämfört med olja och kol. Men det är dock ett fossilt bränsle och inte hållbart i längden. Eftersom både naturgas och biogas i huvudsak är metan brukar naturgas beskrivas som bryggan till biogassamhälet. Det var t.ex. så Rya kraftvärmeverk här i Göteborg motiverades.

Så beskrev inte Obama det för Förenta staterna igår. Däremot nämns naturgas som en bro till ren energi för utvecklingsländer i planen. I gårdagens tal var fokus på att naturgas har lägre utsläpp än olja. Han talade förvisso om att amerikanska forskare skall ta fram framtidens bränslen amerikanska bönder skall odla dessa bränslen och amerikanska arbetare skall bygga fabriker och maskiner som krävs.

Detta ledde fram till ett resonemang om att det inte finns någon motsättning mellan stark ekonomisk tillväxt och miljö. Tvärt om, en lågenergiekonomi ses som en motor för tillväxt i årtionden framöver.

Obama verkade vilja lugna oroliga lyssnare genom att betona att planen inte kommer  att stoppa fossilbränslen snabbt. Förenta staterna producerar mer inhemsk olja nu än för 15 år sedan. Talet och planen innehåller mycket om ”rent kol” och minskad energiförbrukning per körd kilometer men inget om minskad bilism eller ökad kollektivtrafik. Talet och planen saknar helt omställning av samhällets strukturer såväl geografiskt som socialt. Förenta staterna skall fungera precis som idag men med andra bränslen och energisnålare apparater.

Efterlyste partiöverskridande samsyn

I stället för att våga tro på miljöfrågan som en valvinnare och utmåla republikaner som bakåtsträvare tycktes presidenten se risker med en allt för hög miljöprofil och försökte, genom beröm, göra republikanerna till ”medbrottslingar”. Obama betonade att republikaner och demokrater brukade kämpa för en bättre miljö. Republikanen Richard Nixon inrättade naturvårdsverket, EPA. Luftlagstiftningen Clean Air Act infördes enhälligt i senaten. Representanthuset 375–1. George W Bush var den förste president som medgav att det är mänskliga aktiviteter som påverkar klimatet. Tre fjärdedelar av vindkraften produceras i republikanska valkretsar.

Förutom rädsla att tappa röster till republikaner med retorik i stil med ”jobben före miljön” handlade berömmet av republikanerna att få senaten att godkänna Gina McCarthy som chef för EPA. Republikanerna trilskas i senaten och drar ärendet i långbänk. Därför passade Obama på att betona att hon har jobbat med fem republikanska guvernörer.

Samtidigt verkar Obama vilja göra klimatet till en valfråga. Han uppmanade all väljare att göra det tydligt för alla förtroendevalda att skydd av kommande generationer mot skenande klimatförändringar är en förutsättning för deras röst.

Precis som i Sverige menar jag att det vore förödande för demokratin och miljöarbetet om det blev partiöverskridande konsensus. Naturligtvis skall det inte vara politiskt käbbel kring vetenskapen. Däremot kring åtgärderna och lösningarna. Samtidens och framtidens viktigaste frågor kan inte undandras offentlig debatt och hanteras av tekniker. Rösträtten måste kunna användas för att styra mänsklighetens framtid.

Avslutningsvis påpekade Obama att det är svårt att mäta framgången. Det var skillnad när John F. Kennedy 1961 sade att Förenta staterna skulle skicka människor till månen innan 60-talet var slut. Det var lätt för människorna att se att det faktiskt hände, sade Obama och undrade vidare: Hur mäter man frånvaron av en katastrof? Även om det är svårt att mäta måluppfyllelse, kan vi tänka oss ett mer värdigt mål?

Talet kan ses här:

Läs alla mina inlägg om klimat, miljö och toppmötet i Köpenhamn. Liknande inlägg:

1. Överge oljesamhället obama

2. Framgång för obama lämnar mycket att önska för folkflertalet i usa

3. Reinfeldt och carlgren sålde ut världens fattiga på klimattoppmötet i köpenhamn för att vara usa till lags

4. Mest klyschor i obamas installationstal

5. Behöver man inte göra något innan man får nobels fredspris?

En kommentar

Lägg till →

  1. Ja, det var ju trevligt!
    Energieffektiviseringar gynnar alla!
    Men de stora CO2-utsläpparna är ju som vanligt de länder där den demokratiska utvecklingen står stilla…

    Dock! Utsläppen från vulkaner etc. kan inte ens USA:s president styra och ställa över!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: