Några möjliga vägar att stegvis införa nolltaxa i kollektivtrafiken

Varje sommar pågår mängder av spårarbeten. Varför skall man betala fullt pris för något som inte är fullt fungerande?
Varje sommar pågår mängder av spårarbeten. Varför skall man betala fullt pris för något som inte är fullt fungerande?

Nolltaxa i hela regionen är fullt möjligt och inte så dyrt, en skattehöjning på en procentenhet skulle räcka.  Rimligtvis borde det gå att införa redan 2015 genom ett enkelt budgetbeslut. För den som är orolig för kapaciteten eller, felaktigt, tror att skattehöjningar är svåra att genomföra ett valår kan jag här skissa på några möjligheter att stegvis införa nolltaxa.

En titt i Västtrafiks bokslut ger vid handen att bidrag från skattekollektivet stod för nästan hälften av intäkterna på 6,8 miljarder 2012 . I regionens budget är prognosen för 2015 skatteintäkter på 36 miljarder kronor och bidraget till kollektivrafiknämnden, som i sin tur skickar pengar vidare till Västtrafik, 3,7 miljarder. En höjning av regionskatten med en procentenhet (en krona per intjänad hundralapp) skulle ge runt 3,2 miljarder kronor. Med tanke på att kollektivtrafiken behöver utvecklas framöver kanske vi skall räkna på 1,5 procent. Jag har räknat på de sociala konsekvenserna av detta tidigare.

Idag kostar ett månadskort 640 kronor i de flesta kommuner. I Göteborg subventionerar vi månadskorten via kommunalskatten också så här kostar det 505 kronor. Jag har blivit mer och mer övertygad att denna typ av subvention egentligen inte är en kommunal fråga utan borde göras av regionen. Göteborg gör 2014 tillköp från västtrafik på 335 miljoner kronor. En stor del av detta är subventionen av månadskort. Dessa pengar skulle kunna användas till välfärd i stället.

Västtrafik har aviserat en generell prishöjning på sex procent. Hur mycket det blir bestäms i september. Blir det sex procent kommer månadskortet att kosta 678 kronor. Räknar man med liknande höjningar till 2015 kommer månadskortet att kosta 720 kronor. Med en skattehöjning på 1,5 procent innebär det att de i regionen som tjänar under 67000 kronor och idag köper månadskort till ordinarie pris får mer pengar kvar i plånboken med nolltaxa. För göteborgarna ligger brytpunkten runt 38000 kronor om man räknar på dagens subventionerade pris.

På det hela taget verkar det högst realistiskt att införa nolltaxa i hela regionen och slippa allt besvär med nytt biljettsystem och kontroller. Egentligen borde jag därför sluta skriva här. Låt mig dock skissa på några förslag att införa nolltaxa för  några grupper eller vid vissa tider eftersom vi ofta får höra att vi inte kan införa nolltaxa på en gång.

Nolltaxa vid lågtrafik

Varje sommar, och varje helg, minskar turtätheten i kollektivtrafiken. Lägg där till omläggningar av trafiken och spårarbeten. Jag kan inte minnas hur många somrar det har gått ersättningsbussar till Angered. Ändå begärs samma pris av Västtrafik. Ett månadskort i juli kostar lika mycket som i mars. Det är barockt. Aldrig annars accepterar man att betala samma pris när en produkt blir sämre. Man kan argumentera att det borde vara dyrare att resa på helgen men det finns inga vettiga argument att betala samma pris för juli som mars.

Argumenten för att minska trafiken under sommarmånaderna och helgerna är besynnerliga även de. Västtrafik gör det för att resandet minskar då. Frågan är vad som är orsak och verkan. En bidragande orsak till det låga resandet under sommaren kanske beror på den försämrdade turtätheten. Tänk om Västtrafik tänkte tvärt om och körde med full kapacitet på helger, kvällar och under semesterveckorna. Då, när de ändå är lediga och kanske inte har fullt lika bråttom, kanske många inbitna bilister testa kollektivtrafiken.

Det är angeläget att stegvis införande av nolltaxa inte innebär nya biljetter. Man skall få resa i kraft av att man är en människa, inte att man har en plastbit i fickan.
Det är angeläget att stegvis införande av nolltaxa inte innebär nya biljetter. Man skall få resa i kraft av att man är en människa, inte att man har en plastbit i fickan.

Extra märkligt blir det att behöva betala under sommarmånaderna då bilister inte betalar trängselskatt. Hur rimmar det med stadens och regionens miljöambitioner att ingen trängselskatt tas ut men väl full avgift i kollektivtrafiken. Tiderna för trängselskatten borde vara ett riktmärke för nolltaxa. Varför inte bara ta betalt när rusningen är som störst? Säg vardagar 6.30–8.30 på morgonen och 15.00–18.00 på eftermiddagen under perioden 15 januari – 31 maj samt 1 september – 15 december.

Detta skulle kunna kombineras med flera åtgärder för att minska trängseln i väntan på kapacitetsutbyggnad. Gymnasieskolan skulle kunna börja en timma senare, tror att få tonåringar misstycker. Kommunen och andra arbetsgivare kan se över sina öppettider och viktigast av allt: sex timmars arbetsdag kan genomföras. Om inte riksdagen beslutar om en sänkning av normalarbetstiden kan alla offentliga verksamheter göra det på eget initiativ.

Nolltaxa på sommaren, kvällar, helger och mitt på dagen skulle kunna göra storverk för turist- och evenemangsstaden Göteborg och hela regionen. Inga reklamkampanjer i världen skulle kunna köpa samma goda PR. I alla fall inte till en lägre kostnad. Fler besökare ger klirr i kassan både som skatteintäkter och entréavgifter till kommunala och regionala verksamheter.

Möjligheten att resa utan att bli kontrollerad eller registrerad är en angelägen demokratireform. Ett negativt inslag med trängselskatt är att ett register över individers resor skapas. Samma sak med SMS-biljetter. För att kunna spärra sitt månadskort måste det registreras. Jag påstår inte att Transportstyrelsen eller Västtrafik utnyttjar registren otillbörligt idag men vi måste fundera på om det är nödvändigt att upprätta sådana register. För trängselskatten menar jag att det är ett pris vi får betala men det finns egentligen inget som motiverar detta för kollektivtrafiken. Det bästa vore naturligtvis om all kollektivtrafik betalades skattevägen och i väntan på detta kan nolltaxa vissa tider vara avgörande för många. T.ex. för papperslösa som inte har råd att köpa biljett och inte vågar planka eftersom de riskerar utvisning till tortyr eller död om de fastnar i en kontroll.

En invändning är naturligtvis att det kanske inte är så smart att ta ut avgift i kollektivtrafiken samtidigt som trängselskatten gäller. Det bästa vore väl om kollektivtrafiken var gratis just när trängselskatten gäller. Jag delar den invändningen men presenterar detta förslag som en möjlig kompromiss till krafter i samhället som anser tiden ännu inte mogen för nolltaxa och Vänsterpartiet kan komma att styra tillsammans med framgent.

Nolltaxa för vissa åldersgrupper

Göteborgs satsning på fritidskort åt skolungdomar och gratis resor för ålderspensionärer är populära. Låt oss fortsätta på den vägen och införa nolltaxa för alla upp till och med 25 år och från 65 år. Det räcker att man betalar under de 40 år man kan förväntas ha en regelbunden inkomst (26–65 år).

En sådan bestämmelse i hela regionen har många fördelar. Det blir rättvist och man slipper utfärda olika kort. Man behöver heller inte krångla med olika former av studentrabatter. Det räcker med legitimation. Skolpersonal och lärare kan fokusera lite mer på undervisning än att administrera tillfälliga färdbevis när ungdomar har glömt sina kort. För en del äldre kan Västtrafiks biljettsystem te sig krångligt. Det är stressande för alla när kort eller apparater inte fungerar men jag misstänker att det kan vara extra stressigt för barn eller äldre.

Ideologiskt har systemet med åldersgränser viktiga fördelar. Man lär sig tidigt att man har rätt att resa utan att behöva betala för sig bara genom att vara den man är oavsett om man har en plastbit i fickan eller ej. Idag funkar systemet med skolkort på motsatt sätt. Även om barn eller föräldrar behöver betala något för att ta sig till skolan skall man lära sig att detta gratisresande sker på nåder. Egentligen skulle man betala om inte de goda politikerna skänkte ett skolkort. Är man slarvig får man betala en avgift för att få ett nytt. Precis som med religiös och politisk indoktrinering sker denna inlärning när barnen är små och inte förmår tänka kritiskt. Om man i stället kan resa avgiftsfritt långt in i vuxen ålder kommer man att ifrågasätta biljetter och biljettkontroller när man plötsligt utsätts för dem. (Förhoppningsvis kommer en sådan här reform bara vara under högst en mandatperiod för att sedan ersättas med nolltaxa för alla så de ideologiska vinsterna bli små eftersom ingen generation kommer att uppleva systemet under hela sin uppväxt.)

Om det är kapacitetsbrist man oroar sig för kan man tänka sig att man inför olika regler för ungdomar och pensionärer. Ungdomar har nolltaxa året om och pensionärer nolltaxa förutom i rusningstrafik. I praktiken samma tider som jag skissade på ovan: vardagar 6.30–8.30 på morgonen och 15.00–18.00 på eftermiddagen under perioden 15 januari – 31 maj samt 1 september – 15 december.

Det finns säkert flera andra sätt att stegvis införa nolltaxa. Man kan säkert hitta variationer på de två teman jag presenterar här. De kan säkert också kombineras på olika sätt. Det viktiga är att vi får igång en diskussion och tar konkreta steg mot noltaxa. Det är på många sätt en miljöfråga och kanske främst en fördelningsfråga. Vänsterpartiet Göteborgs årskonferens gav oss parlamentariker i uppdrag att ”synliggöra samband mellan inkomst, kön och miljöpåverkan samt konsekvenserna av en livsstil med hög resursförbrukning”. Att driva kravet på nolltaxa vore ett ypperligt sätt att verkställa årskonferensens beslut.

Läs alla mina inlägg om kollektivtrafikVästtrafikprivatiseringar och upphandling. Liknande inlägg:

1. Lyssna på johan zandin och kent österberg om klimatneutral trafik i göteborg

2. Fixar de nolltaxa i kiruna borde vi klara det här också

3. Att slippa biljettkontroller är bara ett av många argument för nolltaxa

4. Kan nolltaxa i kollektivtrafiken finansiera välfärds­­satsningar?

5. ”Sverige var först att återvända till 1800-talet på järnvägen” lyssna på min podcast med mikael nyberg och ida nilsson

6. Privatiseringar ligger bakom x2000-haverierna

7. De borgerliga kranskommunernas låga ambitioner är ett större problem än göteborgs bristande möjlighet att gå före

8. 13 – 4 till massbilismen när socialdemokrater och borgare gör gemensam sak om den nya göta älvbron

9. Återta driften av kollektivtrafiken i offentlig regi

10. Rimligt att även västtrafik bjuder på en veckas resande

11. Reklamfri kollektivtrafik vore en viktig insats för kultur och miljö

12. Dags för borås att lämna västtrafik, eller skall vi sluta upphandla överhuvudtaget?

6 kommentarer

Lägg till →

 1. Med samma logik kan man finansiera en tågtunnel till Haga. 😉 Detta skulle bara medföra en skattehöjning med som max 25 öre och drabba alla lika oavsett var i regionen man bor! 😀

  Ännu bätre är det ju förstås om samtliga landets skattebetalaren är med och finansierar denna tågtunnel.. Då skulle skatten abra behöva höjas med några ören..

  Alla är vi ju med och betalar de mycket sparsamt utnyttjade statliga vägar uppe i Norrland, exv, vägen mellan Sorsele och Ammarnäs eftersom vi ju väl vill att hela landet skall kunna bebos och inte enbart storstadsregionerna.

  Man vill ju att storgöteborg skall växa från dagens 1 000 000 inv. till 1 600 000 invånare 2028, dvs på 15 år. Detta om man läser det informationsmaterial som fanns till beskådande om den s.k ”Västlänken” a.k.a tågtunnel till Haga i Nordstan för någon månad sedan.

  Frågan är ju varifrån dessa 600 000 nya invånare skall komma ifrån ? Skall vi tömma hela resten av Västra Götaland eller ?

  • Jöran Fagerlund 13 juli 2013 — 10:24

   Föga förvånande, Bengt, missar du hela poängen med mitt inlägg. Alternativt förstår du men hittar på åsikter jag inte hat och tillskriver mig dem för att sedan argumentera mot dem.

   Dina resonemang förs inte ”med samma logik”. Det är en helt annan logik som bygger på att boende i ett annat geografiskt område skall betala för satsningar i Göteborg.

   Mitt inlägg är en beskrivning av möjliga vägar hur befolkningen i Västra Götaland skulle kunna ordna nolltaxa i kollektivtrafiken i Västra Götaland. Den skulle då vara gratis för tillresta från andra områden. Dvs. motsatsen till det du påstår.

   Logik verkar inte vara din starkaste sida Bengt. Eller, det vet jag inget om, kanske presterar du ännu sämre på alla andra områden.

   • Ja du Jöran!
    Jag försöker att INTE gå till plumpa personangrepp så..

    Jag bara överförde din logik om att skattebetalarkollektivet, dvs alla , skulle betala via skatten en gratis kollektivtrafik. Det var denna modell jag överförde till ett resonemang om en tågtunnel till Haga, a.k.a ”Västlänk”!

    Konstigt att dessa resonemang var så svårt att förstå för dig.. 😉

    Om du VERKLIGEN vill veta en sak så åkte jag kollektivt upp till Gårdsten i Lördags.. Kan du ta til dig och internalisera detta ?

    • Jöran Fagerlund 15 juli 2013 — 11:22

     Trevligt att du hittade till Gårdsten. Här är alla välkomna. Hoppas att du trivdes.

     Även om du upprepar påståendet en gång till kan jag inte se att det är samma modell du överför. Mitt resonemang handlar om hur vi medborgare i VGR kan ordna nolltaxa i kollektivtrafiken för hela VGR. Ditt resonemang går ut på att alla i VGR, och till och med i hela Sverige, skall betala en investering i Göteborg. Det kan förvisso ligga i deras intresse att göra detta men det är inte samma logik.

     Naturligtvis är det så att medborgarna via skattsedeln kan ha ett intresse av att betala sådant de själva inte använder. Sjukvården är väl ett typexempel. Ingen vill bli sjuk men de flesta vill ha en fungerande vård i fall vi blir sjuka. Jag har inget emot att lämna detta jordeliv med ett överskott på sjukvårdskontot.

     Hela Sverige har ett intresse av att hamnbanan fungerar. Vi Göteborgare kan ha intresse i fungerande tågspår i hela Sverige t.ex. i Norrbotten. På samma sätt har medborgarna i VGR ett intresse av det Västsvenska paketet. VGR och Region Halland går också in med en miljard i paketet.

     Med trängselskatt kommer flera fördelar. Först och främst styr det mot minskad bilism. Sedan får alla som använder väginvesteringarna vara med och betala oavsett var i landet de bor. Om regeringen kommer till skott kommer även utländska fordon få betala.

     • Det påstås ju tågtuneln till Haga, a.k.a Västlänken är en grundbult, ja närmast den heliga Graal kring vilken Göteborgs framtid och därmed indirekt även hela VGR:s framtid och ekonomiska utveckling vilar på varför jag anser att min överföring av din logik är fullt möjlig.

      Anledningen till mitt besök i Gårdsten var att hjälpa en äldre dam med att skruva ihop några möbler från det stora möbelföretaget. Hon bor i ett av de s.k ”solhusen” vilket jag ser som ett ypperligt exempel på kreativ stadsförnyelsel och upprustning av de s.k miljonprogramsområdena. Det hela skulle kunna vara ännu bättre om de boende där gick samman i en förening och helt tog över fastigheterna med ägaransvar och allt från det kommunala boendet !

      Vad jag dock skulle vilja anmärka på här och nu är att spårvägen hållplats för ankommande spårvagnar i Angered C ligger i ett uppförslut, ett kanske litet men ändock segt och tungt sådant vilket inte minst äldre, handikappade och rullstolsburna torde känna av när de skall vidare.

      • Jöran Fagerlund 15 juli 2013 — 11:46

       Ja det ständiga spårvagnsarbetena är ett elände för oss i Angered. Förhoppningsvis blir det färdigt någon gång och vi kan få ett par års frid.

       Tanken är att de tre spårvagnslinjerna skall få varsin hållplats med tre parallella spår för att slippa stanna för att släppa förbi varandra.

       När det är klart kommer inte spårvagnen stanna där den gör idag utan uppe vid bussarna.

       Till de logiska diskussionerna: det är naturligtvis fullt möjligt att finansiera hela Västsvenska paketet via regionens budget. Jag tycker inte att det är bra men det går naturligtvis.

       Jag vidhåller dock att det är en annan logik än den jag anförde för nolltaxa. Det är naturligtvis inget argument i sig mot ditt förslag att låta regionen betala via skatten. Jag bara konstaterar att du inte kan ta min argumentation för nolltaxa i kollektivtrafiken och överföra till ett fullt skattefinanserat paket eftersom det är olika logik. Vill du betala västsvenska paketet via landstingsskatten får du hitta på egna argument, inte ta mina.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: