EU-kommissionen önskar torpedera kommunernas framgångsrika livsmedelskontroll

Drygt 95 procent av alla livsmedelsföretag i Sverige har färre än tio anställda eller en omsättning som understiger två miljoner Euro och slipper enligt förslaget betala kontrollavgift.
Drygt 95 procent av alla livsmedelsföretag i Sverige har färre än tio anställda eller en omsättning som understiger två miljoner Euro och slipper enligt förslaget betala kontrollavgift.

Vid dagens sammanträde för Miljö- och klimatnämnden antog vi vårt inriktningsdokument, yttrade oss om EU-kommissionens förslag till livsmedelsdirektiv och yttrade oss över flera planärenden samt en motion. Det mest anmärkningsvärda är att EU-kommissionen önskar torpedera hela det framgångsrika kommunala tillsynsarbetet.

Förvaltningen hade skrivit ett bra tjänsteutlåtande som kritiserar tanken på att avgifter inte får tas ut av företag med färre än tio anställda eller en omsättning på under två miljoner Euro. Däremot delar jag inte den positiva inledningen om kommissionens goda arbete. Därför gjorde jag följande protokollsanteckning:

Jag delar förvaltningens kritik av kommissionens förslag som innebär att Sverige förbjuds att ta ut avgifter av 95 procent av livsmedelsföretagen. Det innebär att man i praktiken torpederar principen ”förorenaren betalar”.

Jag är däremot tveksam till förvaltningens inledande beröm av kommissionens arbete. Den kritik som senare framförs är goda exempel på att dessa frågor inte bäst löses med en överstatlig organisation. Samordning skulle kunna ordnas genom mellanstatligt samarbete.

EU-kommissionen är en av de största hindren för hållbar utveckling i Europa. Deras klåfingrighet hotar nu att slå sönder en livsmedelstillsyn de svenska kommunerna sköter på ett bra sätt. På senare år har vi kommunala nämnder även lyckats pressa upp självfinansieringsgraden sedan Livsmedelsverket slutade bestämma våra timtaxor.

För Göteborgs del skulle det innebära att medborgarna skulle få betala 17 miljoner ytterligare via skattsedeln i stället för verksamhetsutövarna. Idag får medlemsländerna själva bestämma om kontrollerna skall finansieras via skattsedeln eller via avgifter. Den möjligheten vill nu EU-kommissionen avskaffa. Som så ofta när det gäller EU:s miljöarbete skall enhetlighet framtvingas genom att hindra de länder som gör ett bra jobb att gå före. Tvärt emot den officiella retoriken om minimiregler på miljöområdet sätter den allt annat överordnade principen om fri rörlighet i praktiken käppar i hjulet för enskilda länder att gå före. EU skapar ”rättvisa” genom att tvinga alla att vara lika dåliga.

Inriktningsdokument

Det inriktningsdokument vi skrev i juni är nu offentligt. Det är ett starkt inriktningsdokument och de borgerliga hade ett eget yrkande med fyra punkter. Vi rödgröna anser att vårt förslag innehöll de tre delar som var bra och att vi inte ville ha med den del vi ansåg vara dålig.

Regional vattenförsörjningsplan

Göteborgsregionen har skickat ut ett förslag till regional vattenförsörjningsplan på remiss. Nämnden yttrade sig till kommunstyrelsen i enlighet med Miljöförvaltningens förslag. En regional vattenförsörjningsplan ger goda förutsättningar till ett effektivare samarbete för att skydda och dela på grund- och ytvattenresurserna i regionen. Vattenförsörjningen som den sker idag får inte äventyra framtida generationers möjligheter till en trygg och långsiktigt hållbar vattenförsörjning. Planen behöver utökas till att omfatta mål och åtgärder för att skydda biologisk mångfald för att kunna betecknas som ekologiskt hållbar.

Många planärenden

I övrigt biföll nämnden tjänsteutlåtandena till en rad planärenden:

Handling – 08. Yttrande till byggnadsnämnden över förslag till detaljplan –Bostäder i Amhults By

Handling – 09. Yttrande till byggnadsnämnden över förslag till detaljplan – Bostäder mm vid Guldmyntsgatan i Järnbrott

Handling – 10. Yttrande till byggnadsnämnden över förslag till detaljplan – Bostäder (BmSS) vid Flintyxegatan/Näsetvägen i Järnbrott

Handling – 11. Yttrande till byggnadsnämnden över förslag till detaljplan – Bostäder vid Billdals Björkväg i Askim

Utred gärna muddring till Fiskebäcks hamn

Dessutom yttrade vi oss till kommunstyrelsen över en motion av Martin Wannholt (M), Marianne Bergman (KD) och Kjell Björkqvist (FP) om muddring av infartsleden till Fiskebäcks hamn enligt förvaltningens förslag.

TU_Miljo_20130828_15.pdf (pdf, 128 kb. Öppnas i nytt fönster)
TU_Miljo_20130828_15_Bilaga.pdf (pdf, 15 kb. Öppnas i nytt fönster)

Det är väl i sin ordning att utreda frågan men det innebär inte att vi har tagit ställning för att man faktiskt bör muddra.

Träff med distriktets miljönätverk

Efter nämndsammanträdet cyklade jag ner till distriktsexpeditionen på Andra Långgatan 20 där Vänsterpartiet Göteborgs miljönätverk hade möte. Om du är intresserad av att jobba med miljöfrågor i Göteborg kan du höra av dig till mig så skall jag se till att du hamnar på mejllistan.

Alla handlingar från dagens sammanträde hittar du här. Läs alla mina inlägg om nämndens arbete, EU, miljö och klimat.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: