Göteborgs utsläpp kan bli hållbara men kan de bli rättvisa?

Lisa Bolin, SP, presenterade huvudstudiens metod och resultat.
Lisa Bolin, SP, presenterade huvudstudiens metod och resultat.

Bloggandet har blivit lidande på senare tid. Så kan det vara när det s.k. livspusslet skall läggas för en förälder, fritidspolitiker och egenföretagare. För någon vecka sedan (27/9 för att vara exakt) deltog jag i ett seminarium på Miljöförvaltningen där Mistra Urban Futures presenterade rapporten Klimatomställning Göteborg. Där visar man hur miljöbelastningen ser ut i olika typhushåll.

Askimsbon genererar 10 ton koldioxid (ekvivalenter) medan de boende i Angered bara genererar 6,6 ton. Alla i Göteborg är idag långt från hållbara nivåer men det är viktigt att förstå olika inkomstgruppers utsläpp och möjligheter att göra något åt dem. Rapporten innehåller mycket intressant läsning och det är hoppingivande att det ser ut att gå att få alla göteborgare att komma under två ton koldioxid.

Personligen och för Vänsterpartiet är det en bekräftelse på att resonemanget om rättvist miljöutrymme är fruktbart. Redan 2009 lade jag ett yrkande i miljönämnden att vi skulle börja jobba för att minska höginkomsttagares extrema miljöbelastning. Det röstades ner då men tankegången har mognat och ett liknande förslag fanns med i förslaget till miljöprogram.

Stadens miljökvalitetsmål för klimatet är att utsläppen skall vara hållbara och rättvisa 2050. Tillsammans med VGR:s mål att regionen skall vara fossiloberoende 2030 var Stadens mål utgångspunkt för rapporten. Alla som är intresserade av politik borde läsa den.

Två reflektioner jag gjorde på seminariet var att rapporten förutsätter att klasskillnaderna i Göteborg består fram till 2050 och att miljöbelastning fortsätter att följa inkomst. Konsekvensen blir att framtidsscenariot blir något mer orättvist än dagens situation. Idag genererar angeredsbon 60–70 procent av askimsbon. I framtidsscenariot i rapporten är det nere på drygt hälften. Rapporten är ändå angelägen läsning. Man kan inte ta in alla parametrar och det finns en risk att debatten hade kantrat om Mistra hade presenterat en rapport med ett klasslöst framtidsscenario. Jag menar dock att den som vill ha ett klasslöst samhälle har mycket att hämta i rapporten.

Några år efter att jag blev medlem 1989 omformulerade jag min vision från att socialismen är något som kommer långt in i framtiden till en ambition att gå i pension i ett socialistiskt Sverige. Inte minst för att det krävs för att klara miljöutmaningarna.

Man kan tänka sig mer rättvisa utsläpp i framtiden på åtminstone två sätt. För det första kan samhället helt enkelt ha blivit mer rättvist. Eliterna tillåts inte att dra ifrån. Deras miljöbelastning minskar helt enkelt därför att deras disponibla inkomst har sänkts. Ett annat sätt är att man ställer större moraliska krav på överklassen att minska sin miljöbelastning. Det är inte otänkbart att de med mycket pengar är de som t.ex. installerar solceller, går med i elbilspool och har möjlighet att ta ett par dagars extra ledighet för att kunna ta tåg i stället för flyg. Även om klassklyftorna består är det inte orimligt att tänka sig att askimsborna är de med lägst ekologiskt fotavtryck i Göteborg. Så skulle det kunna vara redan idag om höginkomsttagarna bara skärpte sig och tog lite personligt ansvar. Nu kanske det är att hoppas på för mycket eftersom studier pekar på att höginkomsttagare har lägre moral än låginkomsttagare.

Läs alla mina inlägg om Miljö- och klimatnämnden, rättvisa, rättvist miljöutrymme, klimat och miljö.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: