Kongressmotgång för Vänsterpartiet Angered om läs- och skrivträning

Münchenbryggeriet i Stockholm.
Münchenbryggeriet i Stockholm.

Vänsterpartiet Angereds motion (A9) om ökad tid för läs- och skrivträning i vuxenutbildningen avslogs idag. Den fick dock stöd av rätt många ombud vilket var glädjande. Ett par ombud var också uppe och argumenterade för bifall till motionen.

Lyssna på mitt inlägg:

Motionen i sin helhet:

Låt alla vuxna ha rätt till skolan

Det mångkulturella Sverige har tio tusentals vuxna studerande som får studiestöd för studier på (folkhögskola eller komvux) för att få en utbildning motsvarande svensk grundskolenivå. De flesta är lågutbildade personer med utländsk bakgrund.

De får max 100 veckor(2 1/2 läsår) för läs- och skrivträning och att kunna genomföra/komplettera en hel grundskoleutbildning. Veckorna räcker inte för en vuxen studerande att fortsätta vidare med ytterligare studier och många vuxna saknar på så sätt helt utbildning motsvarande gymnasienivå.

Efter veckorna blir slut hamnar man i den onda arbetslös- hetscirkeln eller riskerar att utnyttjas brutalt i diverse osäkra anställningar och av kriminella organisationer.

Vi yrkar:

att partiet strävar efter att antal veckor med studiestöd för låg- utbildad vuxna elever (deltagare på folkhögskola eller kom- vux) utökas eller att rekryteringsbidrag återinförs.
att Riksdagsgruppen agerar för att genomdriva dessa förändringar i Riksdagen

Partistyrelsens argumenterar egentligen inte emot motionen i sitt svar utan redogör enbart vad som har hänt och vad partiet har gjort historiskt:

Motionen föreslår att Vänsterpartiet i riksdagen ska verka för att antalet veckor med studiestöd för lågutbildade vuxna elever på folkhögskola eller komvux utökas eller att rekryteringsbidrag återinförs.

Idag kan den som inte läst klart en grundskoleutbildning eller motsvarande och behöver färdighetsträning i att läsa, skriva eller räkna få studiestöd i 100 veckor. Det är inte alltid tillräckligt för att slutföra studierna. Dessutom är det även efter en slutförd grundskoleutbildning svårt att få arbete. Resultatet är att många som fått studielån för grundskolestudier har svårt att betala tillbaka lånen.

I början på 2000-talet infördes rekryteringsbidrag för vuxen- studier. Avsikten med reformen var att skapa ett incitament för fortsatta studier. För att vara aktuell för bidraget skulle man ha fyllt 25 år, vara arbetslös, riskera arbetslöshet eller vara funktionsnedsatt samt ha en kort tidigare utbildning. En granskning som Riksrevisionen gjorde 2005 visade att regeringen och Skolverket inte följt upp huruvida bidraget haft avsedd effekt samt att det fanns en risk att CSN gjorde utbetalningar på felaktig grund. Riksdagen avskaffade sedan rekryteringsbidraget. Vänsterpartiet motsatte sig beslutet med motiveringen att det stred mot principen om allas rätt till utbildning.
Partistyrelsen delar motionens uppfattning att det är ett all- varligt problem att många som saknar grundläggande utbildning från grund- eller gymnasieskola hamnar i arbetslöshet. Att så många står utanför arbetsmarknaden är ett slöseri med mänskliga resurser. Därför vill Vänsterpartiet ge en andra chans till dem som inte klarat av att skaffa sig godkända betyg från grundskolan och gymnasiet.

Möjligheterna att läsa in grundskola och gymnasium eller skaffa sig en yrkesutbildning som vuxen måste förbättras och tillgången till eftergymnasial utbildning av hög kvalitet måste öka. Vänsterpartiet vill därför öka antalet utbildningsplatser inom såväl komvux som yrkeshögskolan och högskolan. Vi vill också införa en rätt att läsa in gymnasieskolan inom vuxenutbildningen. Det ska kunna ske antingen inom den kommunala vuxenutbildningen eller på folkhögskola. Vi inför ett särskilt studiebidrag för unga arbetslösa på motsvarande nivå som hela studiemedlet. Även arbetslösa som är fyllda 25 år erbjuds gymnasiestudier inom vuxenutbildningen med en för- månlig finansiering i form av aktivitetsstöd eller studiemedel med högre bidragsdel. Vänsterpartiet föreslår också en höjning av studiemedlen. Förslagen finns formulerade i Vänsterpartiets budgetmotion för 2014.

Partistyrelsen föreslår

att motion A09 avslås

Läs alla mina inlägg om kongressen och Vänsterpartiet Angered.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: