Mjukstart på årets första möte med Miljö- och klimatnämnden

Luftövervakningsanläggning i skymningsljus och snö.
Luftövervakningsanläggning i skymningsljus och snö.

Vid dagens sammanträde med Miljö- och klimatnämnden hade vi få ärenden vilket var tacksamt eftersom att vi även skulle utvärdera nämndens och direktörens arbete, vilket tog tid. Jag hade inga ändringsförslag på tjänsteutlåtandena i beslutsärendena:

  1. Ansökan om bidrag för att genomföra miljöprogramsåtgärder. Förslaget går ut på att Miljö och klimatnämnden söker 1,7 av de 30 miljoner som finns i fullmäktiges budget för 2014 till tre av de 45 mål vi ansvarar för. Låter rimligt tycker jag.
  2. Yttrande till kretslopp och vattennämnden över förslag till VA-utbyggnadsplan till befintliga fastigheter. Kretslopp och vatten har tagit fram en VA-utbyggnadsplan för befintliga fastigheter i kommunen. De aktuella områdena är belägna på västra Hisingen och i nordöstra Göteborg och berör ca 200 fastigheter.
  3. Yttrande till byggnadsnämnden över förslag till detaljplan – för Bostäder vid Plejadgatan inom stadsdelen Lindholmen. Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att uppföra 175 stycken studentbostäder på Lindholmen samt att utvidga befintlig park på Slottsberget. Den plats där ny bebyggelse är tänkt används idag till bilparkering.
  4. Yttrande till byggnadsnämnden över förslag till detaljplan – Bostäder vid Långhagsgatan i Backa. Förslaget innebär att ett boende med särskild service får uppföras vid Långhagsgatan i Backa. Planområdet utgörs idag av natur och gällande detaljplan anger allmän plats, parkmark.

Sedan följer ett antal spännande rapporter. Läs dem gärna. Avslutningsvis yttrade vi oss till Naturvårdsverket om rapporten 6580 Hållbar återföring av fosfor.

Innan mötet hade vi rödgröna en spännande diskussion kring prissättning av ekosystemtjänster som Göteborgspriset för hållbar utveckling uppmärksammade i november. Kommunstyrelsen skall, i morgon, lämna svar på Maria Schultz’ SOU 2013:68 Synliggöra värdet  av ekosystemtjänster. Det är lätt att konstatera att prissättning av ekosystemtjänster är en aktuell diskussion just nu.

Läs alla mina inlägg om Miljö- och klimatnämnden.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: