MKN: ”Ta med värdet 
av ekosystemtjänster 
i stadens beslutsunderlag”

Pavan Shukdev.
Pavan Shukdev vid utdelningen av Göteborgspriset för hållbar utveckling.

Miljö- och klimatnämnden beslutade idag på Vänsterpartiets initiativ att uppdra åt förvaltningen att utreda möjligheterna för staden att ta med beräkningar av ekosystemens ekonomiska värde i beslutsunderlag.

Pavan Shukdev.
Pavan Shukdev.

Bakgrunden till yrkandet är Göteborgspriset för hållbar utveckling 2013 som delades mellan Pavan Suhkdev och Janine Benyus. Fjolårets tema var ”Naturens tjänster och sinnrika lösningar”. Pavan Sukhdev har, bland annat genom sin roll som ledare för den banbrytande studien The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB), lyft de stora och svårfångade värden som världens ekosystem och den biologiska mångfalden representerar. Genom att vidga fokus från att enbart titta på ekosystemens monetära värden till att också visa dess mer svårfångade estetiska, andliga, kulturella och rekreativa värden, har många beslutsfattares intressen väckts av Pavans och TEEB-gruppens arbete.

I yrkandet skriver V, S och MP:

Precis som det är svårt att slå fast ett samband mellan en varas bruksvärde och bytesvärde är det svårt att kvantifiera ekosystemtjänsternas värde utifrån deras pris. Värdet kan vara nära nog oändligt t.ex. för rent dricksvatten eller en skogspromenad och priset nästintill obefintligt. Eller tvärt om: priset på guld och diamanter är enormt medan värdet, egentligen, är obetydligt.

Det finns dock goda skäl att börja använda ekonomiska beräkningar av priset på ekosystemtjänster för stadens verksamheter. Lika lite som samhällsekonomiska beräkningar av investeringar är ett facit huruvida investeringen skall göras eller ej innebär beräkningar av ekoystemtjänster en sanning huruvida en investering är vettig eller ej. Däremot ger det ett fördjupat underlag för kloka beslut.

Vi får se vad utredningen ger. Förhoppningsvis hittar förvaltningen ett användbart verktyg för beslutsfattande i staden.

Resterande punkter på dagordningen beslutade vi i enlighet .

Handling – 05. Årsrapport 2013.
TU_miljo_20140211_5.pdf (pdf, 139 kb. Öppnas i nytt fönster)
TU_miljo_20140211_5_bilaga.pdf (pdf, 375 kb. Öppnas i nytt fönster)

Handling – 06. Yttrande till mark- och miljödomstolen angående M 2557-13, ansökan om tillstånd till vattenverksamhet; ny bro över Göta älv m.m.
TU_miljo_20140211_6.pdf (pdf, 136 kb. Öppnas i nytt fönster)
TU_miljo_20140211_6_bilaga.pdf (pdf, 355 kb. Öppnas i nytt fönster)

Handling – 07. Återrapportering till Vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet.
TU_miljo_20140211_7.pdf (pdf, 106 kb. Öppnas i nytt fönster)
TU_miljo_20140211_7_bilaga.pdf (pdf, 48 kb. Öppnas i nytt fönster)

Handling – 08. Yttrande till kommunstyrelsen över remiss från Socialdepartementet angående Statens geotekniska instituts slutrapport Delegation för klimatanpassningsinsatser avseende skredrisker i Göta älvdalen.

Handling – 09. Yttrande till byggnadsnämnden över förslag till Översiktsplan för Göteborg och Mölndal fördjupad för Mölndalsåns dalgång
TU_Miljo_20140211_9.pdf (pdf, 687 kb. Öppnas i nytt fönster)

Läs alla handlingar från dagens sammanträde. Läs alla mina inlägg om Miljö- och klimatnämnden, biologisk mångfald, miljö, och klimat. Liknande inlägg:

1.  Seger för miljörörelsen när Högsta domstolen stoppar kalkbrottet i Ojnareskogen på Gotland

2. Videorapport från miljökonferens i Borås

3. Givande seminarium om havsförvaltning med Ken Sherman

4. Göteborgspriset för hållbar utveckling till Pavan Suhkdev och Janine Benyus för studier av ”Naturens tjänster och sinnrika lösningar”

5. Försöken att sätta pris på naturen används som argument för privatiseringar

6. Svårt att nå målen om biologisk mångfald framträdde tydligt på höstmöte med FAH

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: