Ett annat ledarskap är möjligt

Bilden är från en tidigare omröstning idag.
Bilden är från en tidigare omröstning idag.

Med röstsiffrorna 41–36 beslutade distriktsårskonferensen, på förslag från distriktsstyrelsen, att bifalla motion A16 om ett annat ledarskap. Det är ur mitt perspektiv den största framgången under dessa tre dagar.

Distriktsstyrelsen kan ta avstamp i den motionen och strukturera om det kommunalpolitiska arbetet för att lägga grunden för ett mer kollektivt ledarskap som bättre tar tillvara alla förtroendevaldas kapacitet.

Här följer hela brödtexten till motionen och beslutet blev att årskonferensen gav distriktsstyrelsen i uppdrag att utforma nya stadgar och en ny modell för ledarskapet av det parlamentariska arbetet i enlighet med motionens intentioner:

Ett annat ledarskap är möjligt

Ökad politisk styrning av Göteborgs Stads verksamheter har i många år varit synonymt med att allt fler beslut fattas av kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens ledamöter i andra konstellationer. Det senaste exemplet är bolagsöversynen vars utgångspunkt har varit att det skall vara personunion mellan koncernstyrelsen och kommunstyrelsen. Det är en olycklig utveckling både för demokratin och partiet.

Vänsterpartiet bör aktivt gå en annan väg och försöka sprida uppdragen mer nu när vi närmar oss årskonferens där listor skall fastställas. Under året skall även personer utses till kommunstyrelse, nämnder och bolag. Alla poster anses obesatta och det är angeläget att distriktsstyrelsen och valberedningen fungerar noga kring dessa processer.

Det finns goda exempel runt om i landet. Mest intressant är kanske Vänsterpartiet Malmö där man t.ex. delar kommunalrådsuppdraget på två personer och ingen av dessa är gruppledare utan det är en tredje person. I Göteborg är alla gruppledare också ledamöter i kommunstyrelsen, förutom de partier som är för små för att sitta i kommunstyrelsen. Detta är dock ingen självklarhet. Jag menar att Vänsterpartiet borde välja en annan väg. I princip tycker jag att den som sitter i kommunstyrelsen inte skall ha några andra uppdrag än kommunstyrelsen och dess utskott. (Det är helt enkelt så att ingen annan än ledamöter i kommunstyrelsen får sitta i dess utskott.)

Huruvida de andra partierna tillåter oss att dela på en kommunalrådspost vet jag inte. Kanske är det av mindre betydelse eftersom det är realistiskt att vi får två heltidsarvoderade efter valet om dagens mätningar står sig. Oavsett hur många heltidsarvoderade vi får måste arbetsbördan vara rimlig och möjlig att förena med familj, partiförening, vänner och intressen.

Kommunstyrelsens uppgift är att bereda ärenden till kommunfullmäktige, verkställa kommunfullmäktiges beslut och ha uppsikt över nämnder och bolag. Det tycker jag att vi skall ta fasta på och låta kommunfullmäktige vara mer drivande i politikutvecklingen. De folkvalda i fullmäktige, inte kommunstyrelsen, utgör stadens högsta politiska ledning.

Precis som man inte sitter i riksdagen om man sitter i regeringen är det rimligt att de som hamnar i kommunstyrelsen lämnar kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens ledamöter har yttranderätt i kommunfullmäktige. Konkret skulle det ha inneburit att vi skulle haft åtta vänsterpartister, i stället för sju, i fullmäktigesalen denna mandatperiod.

Fullmäktigegruppen skulle även kunna gå vidare i de goda ambitionerna att rotera ledamöter i gruppledningen. Idag består gruppledningen av tre ledamöter där kommunalrådet i egenskap av gruppledare är permanent och de två övriga byts med jämna mellanrum. Om uppdragen gruppledare och kommunalråd skiljs åt kan vi rotera även uppdraget som gruppledare, om vi nu vill det.

Distriktsstyrelsen och olika nätverk inom distriktet skulle kunna vara mer involverat i kommunpolitiken om mer politik avgörs i fullmäktige och nämnderna och inte i kommunstyrelsen. Det finns ett värde för demokratin om fler involveras. Dialog inom partiet kan inte ersättas med personunion och information i efterhand. Detta arbetssätt skulle ge fler möjligheter att flytta fram våra positioner inom fler områden och berätta om partiets politiska framgångar både genom ett försvar av gjorda kompromisser och genom att föra ut partiets egentliga åsikt.Vi får helt enkelt mer gjort.

För egen del kan jag konstatera att det har varit ovärderligt för mitt arbete med miljöpolitiken att ha ett miljönätverk i distriktet och att ha fått möjlighet att besöka samtliga grundorganisationer sedan jag kastades in i kommunpolitiken 2005.

Det finns även ett stort värde för partiet om sidouppdragen begränsas för kommunalråden. Fler har praktisk möjlighet att kandidera och vi kan då välja de som är mest lämplig och inte bara de som har praktiska förutsättningar. Det är t.ex. svårt för någon med småbarn att sitta som ensam vänsterpartist i kommunstyrelsen om man samtidigt förväntas vara gruppledare, ordförande i vuxenutbildningsnämnden, sitta i kommunfullmäktige, Förvaltnings AB Framtiden, Älvstranden AB, GKF, Rysåsens fastighets AB, GR:s förbundsfullmäktige och GR:s förbundsstyrelse som idag. Det borde räcka med kommunstyrelsens arbetsutskott och personalutskottet. Skulle det bli tid över finns det alltid någon debattartikel att skriva, några flygblad att dela eller föreningar att besöka.

Jag hyser stor beundran för de partikamrater som har tagit sig an dessa omänskliga arbetsuppgifter de senaste mandatperioderna. Ingen skugga skall falla över dem. Däremot tycker jag att vi som parti behöver ta vårt ansvar och organisera arbetet bättre.

Det behöver inte vara som det är. När vi har haft rotelansvar för vuxenutbildningen tidigare mandatperioder har inte kommunalrådet varit ordförande i vuxenutbildningsnämnden. Det har en annan partikamrat varit. Vi kan se att Socialdemokraterna nu utser en ordförande för Förvaltnings AB Framtiden som inte sitter i kommunstyrelsen.
Mina erfarenheter från regionen är små men jag misstänker att arbetet inte skulle lida av att samma principer införs även där.

Mitt huvudbudskap är inte att jag har en färdig modell utan att ett annat ledarskap är möjligt och jag hoppas att årskonferensen och den kommande distriktsstyrelsen tar sig an uppgiften. Det är distriktsstyrelsen som utformar stadgar för, och leder, fullmäktigegruppen och övriga parlamentariker.

•••

Läs alla mina inlägg om distriktsårskonferensen. Liknande inlägg:

1. Årskonferensen ligger en och en halv timme före i tidsschemat

2. Årskonferensens könsseparata träffar bli bättre för varje år

3. Årskonferensen drog i gång med videohälsning från USA

4. Hans, Maj och Helen toppar riksdagslistan

5. Jonas Sjöstedt på årskonferensen: ”Vi är inte till salu”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: