Många remissyttranden och ett partnerskap med Jordens Vänner på Miljönämndens sammanträde

Innan sammanträdet smet jag in på DP:s Fritidsshop på Karl Johansgatan och köpte några lagningslappar och en extra slag till cykelkärran.
Innan sammanträdet smet jag in på DP:s Fritidsshop på Karl Johansgatan och köpte några lagningslappar och en extra slag till cykelkärran.

Dagens sammanträde med Miljö- och klimatnämnden inleddes med en träff med Stadsrevisionen för att diskutera årets revisionsrapport. Alla rekommendationer från förra årets revissionsrapport har åtgärdats. Stadsrevisionen har inga nya rekommendationer i årets rapport. Det känns bra att sitta i en nämnd som bedriver en så välskött verksamhet. I övrigt bestod sammanträdet mest av remissyttranden.

Fossilfria investeringar återremitterades för konsekvensanalys

Förvaltningen har jobbat fram ett bra förslag att göra fossilfritt till en grundprincip för de investeringar stadens fonder gör. Förslaget har inga praktiska konsekvenser för fonderna då dagens investeringar inte står i strid med principen. Några av nämndens ledamöter ville ha mer information och en konsekvensanalys. Därför återremitterade vi förslaget.

Miljönämnden ingick idéburet offentligt partnerskap med Jordens Vänner kring klimatdialog med unga

Jordens Vänner har tagit initiativ till ett partnerskap kring klimatdialog med unga. Miljö- och klimatnämnden beslutade att stötta detta partnerskap med 75 000:– då det ligger i linje med den överenskommelse Göteborgs Stad har ingått med ett 60-tal organisationer inom sektorn social ekonomi.

Anmälde mig jävig vid yttrande om fossilfrihet på väg

Då jag jobbar med kommunikation åt Vätgas Sverige anmälde jag delikatessjäv och lämnade sammanträdet när nämnden behandlade Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84), även om det enbart var ett remissyttrande. Tycker att jag riskerar att falla innanför beskrivningen att en person är jävig ”om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för hans opartiskhet i ärendet” eftersom Vätgas Sverige är remissinstans för utredningen. Här är förvaltningens förslag som även blev nämndens beslut utan min medverkan.

Flera remisser

Nämnden lämnade även remissvar till Havs- och vattenmyndigheten över rapporten God Havsmiljö 2020; del 3 Övervakningsprogram, Remiss HaV 1025-14 och ett yttrande till miljödepartementet över Promemoria om ändring i förordningen om svavelhaltigt bränsle.

50 hyresrätter på parkeringshus i Guldheden och boende med särskild service i Tuve

Nämnden tillstyrkte fortsatt planarbete för 50 hyresrätter ovanpå ett parkeringshus i Guldheden om förvaltningens synpunkter beaktas. Miljöpartiet hade synpunkter på att en viss del av grönområdet försvinner. Själv tyckte jag att det gick att bifalla tjänsteutlåtandet ograverat eftersom intrånget i grönområdet kommer att bli begränsat.

Miljöpartiet yrkade avslag på byggnationen av ett boende med särskild service bestående av runt tio lägenheter och gemensamhetslokaler i Tuve. Jag yrkade bifall eftersom boende med särskild service behövs och även om planen gör ett intrång i det befintliga grönstråket. Planförslaget är utformat så att det även när planen är genomförd ska finnas ett sammanhållet grönstråk.

Läs alla handlingar från i dag. Läs alla mina inlägg om Miljö- och klimatnämnden. Liknande inlägg:

1. Maria Grahn inför Earth Hour om forskningsläget inom klimatområdet

2. En konferens, fem möten, en avtackning och en miljöföreläsning

3. Glada miner när rödgröna skriver inriktningsdokument för miljö- och klimatnämnden

4. Rättvist miljöutrymme med i förslaget till miljöpolicy för göteborgs stad

5. Lyssna på Johan Zandin och Kent Österberg om klimatneutral trafik i Göteborg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: