Angeläget att inte flytta problemen utomlands när Sverige strävar mot hållbar användning av mark och vatten

Vilka konsekvenser får den svenska energi- och jordbrukspolitiken för markanvändningen utomlands, exempelvis i Danmark?
Vilka konsekvenser får den svenska energi- och jordbrukspolitiken för markanvändningen utomlands, exempelvis i Danmark?

Mandatperiodens näst sista sammanträde med Miljö- och klimatnämnden blev – troligtvis – också periodens kortaste. På 50 minuter klarade vi av de tre beslutspunkterna och informationen från förvaltningen. Kommunstyrelsen skall lämna ett remissvar på Miljömålsberedningens delbetänkande ”Med miljömålen i fokus – hållbar användning av mark och vatten” SOU 2014:50. Förvaltningen hade formulerat ett bra förslag till remissyttrande. Till tjänsteutlåtandet finns även en bilaga med synpunkter på det utredningen berörde. Jag fokuserade på det utredningen inte berör tillräckligt och fick med mig de rödgröna på ett yttrande om det internationella perspektivet:

Vi anser att utredningens bristande konkretisering i de internationella avsnitten riskerar att undergräva fullmäktiges ambition i Stadens miljöpolicy att ”Om Göteborgs Stad skall bidraga till ett rättvist miljöutrymme för alla kan vi inte skjuta miljöproblemen utanför kommungränsen eller in i framtiden”.

Det finns förvisso en liknande formulering i utredningen: ”Det är också viktigt att de åtgärder vi vidtar nationellt bidrar till en global hållbar utveckling så att vi inte orsakar ökade miljö- och hälsoproblem i andra länder.” s. 61. Samtidigt finns inget konkret hur denna potentiella konflikt skall undvikas.

Målkonflikter med andra internationella politikområden berörs inte. De uppdrag om att identifiera målkonflikter som redovisas i utredningen berör bara den nationella nivån. Det är lätt att se att det kan uppstå målkonflikter mellan mark- och vattenanvändning och t.ex. bistånds- och handelspolitik. Även svensk industripolitik och energipolitik riskerar att bidra till försämrad mark- och vattenanvändning internationellt.

Utredningen pekar på många områden där nya internationella förhandlingar och avtal behöver komma till stånd men den pekar inte ut vilken riktning man anser önskvärd. Det närmaste man kommer är: ”Etappmål om ökad miljöhänsyn i EU:s läkemedelslagstiftning och internationellt.” s. 77.

Dessutom delar jag helt de synpunkter Emma Wallrup (V) framför i reservationen på sidorna 347–350 i utredningen. Det var naturligtvis lönlöst att försöka få fler partier i nämnden att ställa upp på den.

Verksamheter i Torslanda och kulturhus i Bergsjön

Det blev inga större diskussioner kring de övriga ärendena som var två yttranden till byggnadsnämnden över förslag till detaljplaner: Verksamheter vid Rödgårdsvägen i Torslanda och kulturhus vid Rymdtorget i Bergsjön. Mattias Kindstrand (M) hade synpunkter på busshållplatsens utformning och dragningen av körfälten som lät vettiga. Jag kunde dock inte avgöra nyttan av förslagen i detaljplanen och väga dem mot nackdelarna av att röja undan skogsmark. Alla handlingar från dagens sammanträde hittar du här. Läs alla mina inlägg om Miljö- och klimatnämnden. Liknande inlägg: 1. Var realist, kräv det omöjliga – rapport från Miljö och klimatnamnden i september 2. Göteborg behöver en rödgrön riksdagsmajoritet för att nå miljömålen 3. Maria Grahn inför Earth Hour om forskningsläget inom klimatområdet 4. MKN: ”Ta med värdet 
av ekosystemtjänster 
i stadens beslutsunderlag” 5. Frukostseminarium om plast i haven

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: