Rådslag viktigt första steg till ökad politisk dialog mellan stadens nämnder

Forskaren Nazem Tahvilzadeh: Stadsutveckling för social hållbarhet? Utvärdering av SDN-reformen med fokus på sociala konsekvensanalyser och stadsutvecklarrollen.
Forskaren Nazem Tahvilzadeh har utvärderat stadsdelsnämndsreformen med fokus på sociala konsekvensanalyser och stadsutvecklarrollen.

Presidierna för Stadsdelsnämnderna, Trafiknämnden, Byggnadsnämnden, Fastighetsnämnden, Park och naturnämnden, Idrott- och föreningsnämnden samt Kretslopp och vattennämnden träffades på Ullevi Lounge idag för att diskutera stadsutvecklingen. Det mesta av diskussionen kretsade kring den sociala utvecklingen.

Forskaren Nazem Tahvilzadeh från Mångkulturellt centrum i Botkyrka har utvärderat stadsdelsnämndsreformen i Göteborg och höll en presentation på temat ”Stadsutveckling för social hållbarhet?”. Det första han gjorde var att konstatera att alla omfamnar begreppet hållbarhet samtidigt som det inte finns någon tydlig definition.

Nazem Tahvilzadeh
Nazem Tahvilzadeh

– Ingen säger sig vilja ha en ohållbar stad. Samtidigt säger ingen vad hållbarhet betyder. Därför kan man fylla begreppet med olika politiskt innehåll, sade Nazem.

Han var även kritisk mot idén att städer konkurrerar med varandra om olika resurser och personer vilket leder till tillväxtstrategier där städerna växer på näringslivets villkor. I stället vill han fokusera på att bygga en stad som möjliggör rörelse i stället för att stänga dörrar till stadens olika delar.

I samband med att lunchen dukades fram fick jag ett samtal med Nazem kring hållbarhet och stadsbyggnad.

Mer politisk dialog mellan nämnderna

I diskussionen efteråt försökte jag lyfta behovet av mer organiserad politisk dialog mellan nämnderna. Förvarningarna har välutvecklade samarbeten och ofta en tät dialog. Dialogen mellan de politiska nivåerna i nämnderna är sporadisk idag och bygger mycket på personligt kontaktnät. Den typen av dialog kommer alltid att vara nödvändig samtidigt som vi behöver ett mer formaliserat samtal där vi träffas och pratar och inte bara skriver remisser till varandra.

Även om dialogen främst handlade om sociala frågor idag lyfte jag fram att Kretslopp och vattennämnden vill föra dialog med de övriga nämnderna kring följande:

 • Kretslopp och vattennämnden är i många fall begränsande eller pådrivande för utbyggnad av staden i periferin. Om vi drar eller inte drar vatten och avlopp till t.ex. ett område med fritidshus får en stor påverkan på stadsdelen både när det gäller trafiksituationen och efterfrågan på förskolor, skolor och äldreomsorg. Vår uppgift är inte att vara regulator. Vi vill inte hindra önskvärd utbyggnad eller driva på oönskad utbyggnad. Det måste vara byggnadsnämnden och stadsdelsnämnderna som driver den planeringen. Kretslopp och vatten skall bara förverkliga stadens önskemål.
 • Dagvattenhanteringen. Vi måste snabbt minska avledningen av dagvatten till vårt reningsverk annars måste vi bygga ett till. Stadsdelsnämnderna och övriga facknämnder är viktiga i den diskussionen.
 • Till detta kommer även dialogen kring ansvaret för de större regn som kommer mer sällan än vart tionde år. Upp till tioårsregnen har VA-huvudmannen ansvar och vi behöver ha en dialog med såväl Byggnadsnämnden och Trafiknämnden kring ansvaret när det regnar mer än så. Kanske även Stadsdelsnämnderna som har ett befolkningsansvar. Det är trots allt deras invånare som kommer att se sina källare översvämmade och ägodelar flyta iväg längs gatorna.
 • Kommunerna kommer att få ansvaret för insamlingen av förpackningar. Hur skall vi organisera det ute i stadens alla delar. Vilka förväntningar finns på möjligheten att kunna källsortera i den offentliga miljön, inte bara ha papperskorgar för blandat avfall. Kan vi få till nya lösningar kring torgen, i våra parker och friluftsområden? Hur kan vi samverka för att minska nedskräpningen? Kan vi skapa fler minikretsloppsparker och återvinningscentraler i stadsdelarna?
 • I Kretslopp och vattennämndens inriktningsdokument och budget 2016 betonar vi att vi vill se fler vattenposter i staden. Här behöver vi ha en dialog med stadsdelarna och andra nämnder som t.ex. Trafiknämnden för att få ut vattenposter längs cykelstråken. Andra viktiga platser är parkerna och våra friluftsområden.
 • Vi vill också samverka kring avfallsminskande åtgärder som t.ex. att biblioteken kan låna ut verktyg eller att vi startar cykelkök i varje bostadsområde där medborgarna enkelt kan reparera sina cyklar och vi kan ta hand om begagnade eller övergivna cyklar.

En reflexion jag gjorde kring medborgardialogerna som förts är att det är viktigt att försöka ta hänsyn till dem som inte kommer till dialogmötena eller ens bor i stadsdelen. Dialogen kring Nya Hovås beskrevs som en framgångssaga eftersom endast en överklagan hade kommit in. Det finns ingen anledning att betvivla att dialogen med de boende i närområdet har varit god samtidigt som dialog också borde ha förts med andra. Vad vill boende här i Gårdsten se för utveckling i Hovås för att flytta dit? Och en liten del av all dialog som fördes med Hovåsborna – som är några av de få som har ekonomiska möjligheter att bosätta sig i hela Göteborg – borde ha lagts på att fråga dem vad som skulle få dem att flytta till Hjällbo eller Lövgärdet.

Läs alla mina inlägg kring segregation, dagvatten och stadsbyggnad. Lyssna på alla mina podcasts. Liknande inlägg:

1. Kombohus i Halmstad och överklassafari i Hovås

2. Utförligt svar på ofullständig fråga när Mistra Urban Futures presenterade Dela[d] stad

3. Intervjuad av tidningen Sydväst om problemområdet Askim

4. Intervjuad av Sveriges Radio P1 om segregation och höginkomsttagarnas miljöbelastning

5. Dagvatten och hårdgjorda ytor tema på gårdagens sammanträde med miljö- och klimatnämnden

En kommentar

Lägg till →

 1. Lägg ner de ”tramsiga” stadsdelesnämnderna!

  De har på INTET sätt utvidgat och / eller fördjupat demokratin utan bara skapat ytterligare en nivå eller skikt av ”politiskt filter” mot de som verkligen bestämmer.

  Att de sedan har skapat en ”förvirrad” skola med olika förutsättningar beroende på stadsdel och ett ”bytänkande” märks på skolresultaten !

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: