Region Halland väljer aktivt bort jämställdheten när de tar fram regionalt trafikförsörjningsprogram 2016–2019

 Vid dagens sammanträde med GR:s styrgrupp för miljö och samhällsbyggnad lämnade vi ett yttrande över Region Hallands förslag till regionalt Regionalt Trafikkförsörjningsprogram 2016-2019. Att jämställdheten glöms bort är inte ovanligt men att jämställdheten aktivt väljs bort hör till ovanligheterna.

sidan 62 i förslaget står att läsa:

Beräkningar enligt ASEK utgår från aspekter som går att värdera ekonomiskt och därmed har till exempel inte jämställdhet, välmående och effekter av regionförstoring värderats.

Det är minst sagt anmärkningsvärt att en region – 2015 år efter kristi födelse – använder sig av en beräkningsmodell som inte tar hänsyn till jämställdhet när det är uppenbart att trafiksystemen inte är jämställda.

Vidare lyser klassanalysen med sin frånvaro. De sociala frågor som belyses mest tycks vara jobbpendlares ovilja att pendla mer än en timme enkel väg.

Det mest bedrövande är ändå att programmet inte analyserar huruvida det faktiskt leder tillill minskat bilresande; att utsläppen av växthusgaser kulminerar 2020 för att vara noll senast 2050 i enlighet med IPCC:s forskning; att miljökvalitetsnormen klaras samt att buller hålls under hälsovådliga nivåer.

 

Därför yrkade jag att följande skulle läggas till innan sista stycket i förvaltningens förslag till yttrande:

”Det regionala trafikförsörjningsprogrammet saknar jämställdhetsanalys. Det är anmärkningsvärt att Region Halland på s. 62 själva konstaterar att den metod de använt för beräkning av samhällsekonomisk nytta – ASEK – inte värderar jämställdhet och välmående.

Vidare saknas en klassanalys. Dokumentet nämner förvisso social hållbarhet flera gånger men en verklig analys kring vilka konsekvenser programmet får för olika samhällsklassers möjligheter att resa lyser med sin frånvaro.

De största bristerna ligger i att programmet inte konkret analyserar effekterna för växthusgaser, luftkvalitet och buller. Endast i allmänna ordalag beskrivs att färre bilar leder till lägre utsläpp av växthusgaser och föroreningar samt lägre bullernivåer. Ingenstans analyseras huruvida programmet faktiskt leder till minskat bilresande; att utsläppen av växthusgaser kulminerar 2020 för att vara noll senast 2050 i enlighet med IPCC:s forskning; att miljökvalitetsnormen klaras samt att buller hålls under hälsovådliga nivåer.”

Jöran Fagerlund (V), Göteborg

Jag fick endast medhåll av en socialdemokrat och förlorade voteringen. Den borgerliga majoriteten är uppenbarligen nöjda med Region Hallands falska matematik.

Styrgruppen inte längre dialogorgan med Västtrafik

Även Västtrafiks kollektivtrafik diskuterades. Vi informerades att Västtrafik inte längre kommer att ha dialog med Styrgruppen för Miljö och samhällsbyggnad utan med GR:s förbundsstyrelse som formelt är Delregionalt kollektivtrafikråd. Trist eftersom jag tror att vi har stor kompetens att bidraga med och förbundsstyrelsen ofta består av upptagna kommunalråd. Styrgruppen har nog mer tid att sätta sig in i ärendena. På mötet föreslog jag att vi kan ställa oss till förbundsstyrelsens förfogande och att de kan bjuda in styrgruppen till dialogmötena med Västtrafik om förbundsstyrelsen vill. Beslut fattas av förbundsstyrelsen i morgon.

Mer samverkan behövs mellan GR:s styrgrupper

Mötet avslutades med bra diskussioner kring olika frågor, bl.a. klimatarbete. Jag efterlyste mer samarbete med de övriga styrgrupperna. Miljö och samhällsbyggnad har mycket att göra med den sociala utvecklingen. Vi borde därför samverka med styrgruppen för det sociala området.

En enkel åtgär att avlasta kollektivtrafiken under rusningstiden på morgonen är att senarelägga skolstarten för gymnasieskolor och kanske högstadieskolor. Det är en dialog vi skulle kunna föra med styrgruppen för utbildning.

Inom flera av våra områden skulle kommunerna kunna erbjuda praktikplatser. Det pågår t.ex. ett arbete med att hitta nyanlända VA-injenjörer. Vi skulle säkert hitta fler områden om vi sätter oss ner med styrgruppen för arbetsmarknad.

Läs alla mina inlägg om GR, kollektivtrafik och luft. Liknande inlägg:

1. Äntligen är alla tvivel skingrade kring luftmätstationen i Gårda

2. Sanslöst att Västtrafik planerar ett zonsystem som bara behövs för tio procent av resorna

3. Feministisk återupprättelse vid GR:s förbundsfullmäktige

4. Feministiska framgångar på GR:s förbundsfullmäktige

5. En heldag i luftkvaliténs tjänst

En kommentar

Lägg till →

  1. År 2015 så kör även kvinnor bil och inte bara ”röda söta små” bilar utan även bilar som BMW och Porsche!
    DETTA är faktiskt JÄMSTÄLLDHET !

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: