Hoppfull efter bolagsstyrelseutbildning i dagarna två

Mycket läsning blir det…

Higabs styrelse deltar, som alla stadens bolag, i en obligatorisk utbildning. Under dagarna två har vi betat av del två av utbildningen. Själv missade jag del ett och kommer att göra den i nästa vecka. Utbildningen var matnyttig såväl politiskt som för ”hantverket” styrelsearbete. 

Utgångspunkten i utbildningen var aktiebolagslagen och privata företag med anpassning till kommunala bolag. Personligen tycker jag att det var mycket intressant att lära mig om styrelsearbete privata aktiebolag. Inte minst för att förstå hur folk skolade i privata företag tänker och vilka begrepp de använder.

Integritet och självständighet i stället för partipolitik

Som vanligt påtalades att partipolitiken skall lämnas utanför styrelserummet. Styrelsen har ett ansvar för bolagets bästa. Ofta brukar det tolkas som synonymt med ekonomisk avkastning och att styrelsen skall söka konsensus. På den här utbildningen fick vi tvärt om lära oss att det finns mycket mer att ta hänsyn till än ekonomi. Styrelsens uppgift är att förverkliga ägarens vilja. Eftersom staden styrs av fullmäktiges budget och den är ett politiskt dokument kommer ingen undan de politiska dimensionerna.

Dessutom brukar de som hävdar att det är en stor skillnad på hur politisk man kan vara i ett bolag jämfört med en nämnd ofta missa att möjligheten att agera politiskt i en nämnd också ofta är begränsad. För det första skall hela nämnden förverkliga fullmäktiges budget, även oppositionen. Många verksamheter är lagreglerade och t.ex. Miljö och klimatnämnden sysslar till stora delar med myndighetsutövning.

Ofta är kommunala bolag fokuserade på få uppgifter vilket gör att utrymmet för politik är litet från början. Till detta kommer tolkningen av ”bolagets bästa”. Det fina med denna utbildning var att den slog hål på alla myter om att lämna partipolitiken utanför styrelserummet betyder att man skall söka konsensus. Nu uppmanades vi att agera självständigt och ha integritet. Varje ledamot skall försöka bidra med olika perspektiv och har ett personligt ansvar att sätta sig in i frågor. Att se till bolagets bästa innebär att inte agera mot sin övertygelse och hänge sig till flockmentalitet.

Kanske är det först nu polletten trillar ner för min del. Som vänsterpartist är jag ju van att vara ensam i en styrelse eller nämnd. Att vara självständig är ju då knappast något att fundera på. Det finns inga partikamrater eller gruppledare att anpassa sig till. Förutom fullmäktigeuppdrag i Göteborg och GR är faktiskt Kretslopp och vattennämnden första gången jag har en partikamrat med mig. Jag vet inte hur det fungerar i större partier men det kanske är att partipiskan inte skall vina i bolagen de menar med att man skall lämna partipolitiken utanför. Det är klart att samma värderingar och världsbild som gjort att jag är aktiv i Vänsterpartiet kommer att prägla vad jag anser vara bolagets bästa.

Inte heller att ha ”olika glasögon” eller ”sitta på olika stolar” är unikt för bolagen. Under mina år i Miljö- och klimatnämnden, Poseidon och kommunfullmäktige utgick jag från nämndens eller bolagets uppdrag när ett ärende behandlades där och sedan tog jag hänsyn till hela staden när ärendet behandlades i fullmäktige. Att de olika nämnderna och bolagsstyrelserna tar utgångspunkt i den egna verksamheten är ju en förutsättning för att kommunfullmäktige skall kunna göra en helhetsbedömning.

Även ”hur-frågor” kan vara strategiska

Centralt i det förkastliga New-public management är uppdelningen i vad-frågor och hur-frågor. Med stridsropet
”Sluta ro – börja styra!” vann författarna David Osborne, Ted Gaebler gehör långt in i socialdemokratin på 90-talet. Politiken skall ägna sig åt ”vad” som skall göras och förvaltningarna ”hur” en uppgift skall skötas. På dagens utbildning upprepades dikotomin ”vad” och ”hur” men vid en närmare granskning bör uppdelningen snarast vara mellan strategiskt och operativt eftersom ”hur-frågor” ibland kan vara av strategisk natur. Speciellt i kommunala organisationer: t.ex. hur medborgarna eller kunderna bemöts. För kommunala bostadsbolag kan det vara en strategisk fråga hur renoveringar genomförs. Hur renoveringar genomförs är kanske i ännu högre utsträckning en strategisk fråga för Higab som vårdar flera av göteborgarnas unika kulturmiljöer.

Resurseffektivitet eller processeffektivitet

En annan strategisk styrelsefråga är huruvida fokus skall ligga på resurseffektivitet eller processeffektivitet. Att utnyttja varje resurs till max är kanske inte det mest effektiva för processerna och nyttan för medborgare eller kunder. Tvärt om tenderar en optimering av verksamhetens interna resurser generera köer externt. För att säkra att kundansvariga eller kontaktpersoner för allmänheten inte sitter sysslolösa införs t.ex. besöks- och telefontider. Medborgare och kunder får helt enkelt vänta i kö. Alternativet att ha en tillräcklig bemanning för att medborgare skall komma fram direkt är inte resurseffektivt eftersom anställda riskerar att sitta sysslolösa i väntan på en medborgare. Vänder man på perspektiven kanske det är mer effektivt för processerna om en anställd någon gång väntar på ett samtal från medborgarna än att flera medborgare hela tiden väntar på bolaget.

Samma sak kan sägas om att lägga ut verksamheten på entreprenad. Ur ett rent resursperspektiv kan det vara effektivt att fokusera på kärnverksamheten och lägga ut saker som städ, måleri och el på entreprenad. Ur ett processperspektiv kan det vara mer effektivt att bedriva dessa verksamheter i egen regi. I onsdags var jag på gratifikationen för de som jobbat 25 år i staden och avtackningen för årets pensionärer med kretslopp och vatten. Den som arbetat längst hade jobbat 48 år i kommunen. En av flera orsaker till att vi inte kommer att få uppleva det framgent är alla entreprenader. Kommunen köper in fler och fler tjänster. Tiden då man kunde börja jobba med enklare uppgifter på en förvaltning och sedan med hjälp av ambition och internutbildnig jobba sig uppåt är förbi i dagens new-public-management-era. Men det behöver inte vara så. Om vi bedriver fler verksamheter i egen regi kan vi skapa möjligheter att börja som städare och sluta som VD. Idag är det omöjligt eftersom de flesta städare hyrs in. Dagens och gårdagens utbildning gav mig verkligen många argument för att bedriva verksamheten i egen regi – inte av ideologiska, partipolitiska, överväganden utan enbart med bolagets bästa för ögonen.

På det hela taget var detta den bästa utbildning om kommunala bolag jag har deltagit i.

Läs alla mina inlägg om Higab och bolag.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: