Översyn av facknämnder och intervju på Handelshögskolan

L1069315
Lätt medvind från Gårdsten gjorde cykelturen behaglig och jag var på plats tio minuter innan utsatt tid.

Gårdagen bjöd på två aktiviteter för mig som fritidspolitiker. På eftermiddagen blev jag intervjuad av en mästerstudent på handelshögskolan om konstruktionen av avfallstaxan i Göteborg. På kvällen bjöd stadsledningskontoret in till dialogmöte om den pågående utredningen om facknämnderna.

Göteborgs Stad organiserar verksamheten i stadsdelsnämnder, bolag och facknämnder som exempelvis Byggnadsnämnden, Överförmyndarnämnden samt Kretslopp och vattennämnden. En översyn har gjorts av stadsdelsnämnderna och bolagen. Nu ligger fokus på facknämnderna.

I dialogen framförde jag tre saker:

 1. Översynen av facknämnderna skiljer sig från översynen av bolagen och stadsdelsnämnderna i det att vi inte kan leta efter en långsiktig organisation för stora delar av facknämndernas verksamhet. Vi står inför enorma utmaningar och behöver snarare en projektorganisation än en permanent organisation för klimat- och miljöarbetet om vi skall ta Paristoppmötets mål om ”väl under 2°C med sikte på 1,5°C” på allvar. Vi som lever nu är den första generationen som upplever klimatförändringarna och vi är den sista generationen som kan göra något åt dem.
  Hälften av jordens befolkning bor i städer; hälften av jordens städer ligger vid havet: Göteborg är en av dessa städer. Städerna kommer att få göra lejonparten av omställningsarbetet och vi måste fatta alla viktiga beslut inom en tioårsperiod. Annars är det för sent. Annars får vi ombilda alla facknämnder till kris- och beredskapsnämnd.
 2. Vi behöver fler fritidspolitiker och de behöver mer tid för sina uppdrag. I flera mandatperioder har ordförandeposten i flera för miljön viktiga nämnder och bolag innehafts av kommunalråd eller stadssekreterare: exempelvis Miljö- och klimatnämnden, Kretslopp och vattennämnden samt Göteborg energi. Det gör att det inte har märkts att den tid som avspeglas i arvodesreglerna inte motsvarar arbetsuppgiften. Nu sköts dessa av fritidspolitiker. Miljö- och klimatnämndens ordförande arvoderas till åtta procent dvs. målsättningarna från Paris skall nås med en förväntad arbetsinsats på mindre än en dag varannan vecka. Själv skall jag leda en nämnd som skall förse mer än en halv miljon människor med vatten, ansvara för insamlingen av avfall och sluta kretsloppen för kväve och fosfor på 16 procent, dvs. mindre än en dag i veckan.
  Vi får naturligtvis arvode och förlorad arbetsförtjänst för alla regelrätta sammanträden vi går på. Det fasta arvodet skall dock räcka till allt annat: planering, medborgarkontakt, stöd till nämnden, kontakt med andra politiker. Den tid vi tilldelas idag räcker inte till att leda verksamheten som den är idag, än mindre till att styra verksamheten politiskt så att vi klarar att hålla oss inom planetens gränser.
  Skall vi ta den politiska styrningen på alvar borde alla ledamöter i dessa nämnder få möjlighet att lägga en dag i veckan förutom ordinarie möten. Presidieledamöter borde få tre eller fyra dagar i veckan.
  Att sedan summan heltidsarvode beräknas på (60 525 kronor per månad) är på tok för hög är en annan diskussion. Den kan gott halveras.
 3. Direktiven för översynen andas sammanslagningar i större enheter. Den politiska styrningen förutsätts bli effektivare med färre politiska kontaktytor gentemot kommunstyrelsen. Direktiven är uppenbarligen skrivna ur ett kommunstyrelseperspektiv. Det är dock inte säkert att den politiska styrningen ökar bara för att verksamheterna blir större och kommunstyrelsen får färre kontaktytor. Det kan mycket väl vara så att en ökad politisk styrning tarvar fler nämnder med ett mindre och mer specialiserat uppdrag.
  Ökad politisk styrning är i Göteborg ofta synonymt med ökad centralisering till kommunstyrelsen. Det är dock viktigt att komma ihåg att det är kommunfullmäktige som skall styra. Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt. Med fler fritidspolitiker och rimliga möjligheter att faktiskt styra nämnderna kan fullmäktige på så sätt styra staden.

Läs alla mina inlägg om avfall, planetära gränser samt Kretslopp och vattennämnden.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: