Kommer partistyrelsen beviljas ansvarsfrihet efter haveriet med eko-eko?

img_9189
Det var partikongressen 2012 som beslutade att ett ekologiskt-ekonomiskt program skulle tas fram senast 2014.

Imorgon öppnas Vänsterpartiets kongress. Första kommer även frågan om ansvarsfrihet för partistyrelsen att behandlas. Frågan är hur kongressen kommer att se på haveriet med det ekologiskt-ekonomiska programmet: ansvarsfrihet eller ej.

Uppdraget till partistyrelsen från kongressen 2012 att ”vänsterpartiet antar ett ekologiskt-ekonomiskt program som på ett trovärdigt sätt visar hur social välfärd och global rättvisa kan uppnås inom ramen för ekologiskt hållbara gränser” är långt ifrån färdigt. PS presenterade i stället ett punktprogram som bara hanterar klimatet och inte ens där når man ända fram. Partistyrelsen har således formulerat om definitionen av framgång och ändå misslyckats fullfölja uppdraget.

Partistyrelsen medger detta i svaret till motion E1: ”Uppgiften som kongressen beslutade om var enorm, varför partistyrelsen dels prioriterade mellan vilka av alla ekologisk-ekonomiska aspekter som var viktigast, och dels tillsatte betydande resurser för arbetet.”

Hur kommer kongressen att se på denna självpåtagna rätt att definiera om uppdraget? Då blev ju arbetet meningslöst. Fyra år senare, dubbelt så lång tid som uppdraget skulle få ta, står Vänsterpartiet fortfarande med en ekonomisk politik som inte ryms på en planet. Skulle vi få egen majoritet skulle vår politik leda till att planeten tappade sin förmåga att bära ett civiliserat samhälle.

Partistyrelsen kunde ha varit färdig till valet 2014 eller Paris 2015 men valde bort det

Tidsaspekten är inte ointressant i sammanhanget. Det är naturligtvis inte nuvarande partistyrelses ansvar att den förra partistyrelsen (2012–2014) inte fullföljde sitt uppdrag att ”senast till nästa kongress ta[r] fram ett detaljerat förslag på målsättning, struktur och arbetsplan för hur arbetet med detta program ska fortskrida och förankras i partiet.”

Alla i dagens partistyrelse var däremot fullt medvetna om uppdraget när de lät sig väljas. Partistyrelsen hade möjligheten att be kongressen 2014 om ändrade direktiv för uppdraget. Det gjorde de inte. De bad bara om mer tid.

Uppdraget var att Vänsterpartiet skulle anta programmet, inte nödvändigtvis kongressbehandla det. Partistyrelsen är enligt stadgarna §107 partiets högsta beslutande organ mellan kongresserna och har enligt §108 till uppgift att verkställa kongressens beslut. Partistyrelsen kunde därför ha varit färdig med programmet till valrörelsen 2014 eller i god tid inför klimattoppmötet i Paris 2015 men de valde bort dessa möjligheter. Resultatet blev att det inte fanns något parti att rösta på i valet 2014 som faktiskt hade en politik som ryms på en planet. Vad värre är fick Vänsterpartiet inte upp något enda förslag i socialistisk riktning i debatten inför toppmötet i Paris 2015.

Hemliga protokoll omöjliggör enskilt ansvarsutkrävande

Eftersom partistyrelsens protokoll inte är tillgängliga för oss medlemmar är det omöjligt att utkräva ansvar enskilt av ledamöterna. Det kan bara beviljas i grupp som jag ser det. Samtidigt är det jättetråkigt eftersom jag vet att många i partistyrelsen har slitit hårt med att faktiskt ro arbetet i land. Inte minst delar av arbetsgruppen som tillsattes. Dessa kamrater skall ha all heder för sina insatser.

Problemet med det föreslagna punktprogrammet och därmed frågan om ansvarsfriheten formuleras i motion E1:

Partikongressen 2012 beslutade ”vänsterpartiet antar ett ekologiskt-ekonomiskt program som på ett trovärdigt sätt visar hur social välfärd och global rättvisa kan uppnås inom ramen för ekologiskt hållbara gränser.” Arbetet skulle vara klart senast till partikongressen 2014. Partistyrelsen mäktade inte med uppgiften. Därmed försattes chansen att göra valet 2014 till ett klimatval och chansen att Vänsterpartiets politik skulle prägla Sveriges hållning vid klimattoppmötet i Paris 2015.

En arbetsgrupp tillsattes och en ambitiös eko-eko-rapport släpptes. Arbetsgruppen skall ha all heder för sitt ambitiösa arbete även om rapporten inte kom ända fram till en ekonomisk politik som faktiskt ryms inom ekologiskt hållbara gränser.

När partistyrelsen tog emot rapporten valde man att i stället för att fylla på med fler politiska förslag för att nå fram till kongressens faktiska beslut att korta rapporten till ett kort program i punktform som står ännu längre från kongressens beslut.

Punktprogrammet fokuserar på klimatfrågan och gruvdrift. Andra planetära gränser som fosfor och kväve, färskvattenanvändning, kemisk förorening och havsförsurning lyser med sin frånvaro. Programmet innehåller heller inte all ekonomisk politik vilket var en av huvudpoängerna med kongressens beslut: partiets ekonomiska politik skulle anpassas till att rymmas inom planetens gränser.

Det är extra anmärkningsvärt att ett parti med ambitioner att kalla sig marxistiskt i sit eko-eko program inte med ett ord nämner det Karl Marx i Kapitalet beskriver som en ”oläklig reva i den sociala metabolismens ömsesidiga process”. Dvs. återföringen av näringsämnena kväve och fosfor från stad till land. Denna reva är fortfarande oläkt. Kretsloppsfrågorna är en av de viktigaste våra kommunala förtroendevalda har att hantera och det är en av de planetära gränser som håller på att överskridas. Östersjön håller på att förgås av syrebrist men partistyrelsen behagar inte nämna övergödning, kväve eller fosfor en enda gång i punktprogrammet.

Om medlemmar och partikongress lyckas tillföra tillräckligt många skarpa förslag för att lösa uppgiften återstår att se.

För säkerhets skull är det bäst att partikongressen ger partistyrelsen i uppdrag att göra om och göra rätt denna gång.

Själv är jag inte ombud. Jag blev fjärde ersättare och partidistriktet skickar bara de två första ersättarna. Det skall i alla fall bli intressant att lyssna på diskussionen och höra hur kongressen ser på att partistyrelsen självpåtaget kan ändra de uppdrag de får av kongressen så fundamentalt som med eko-eko.

 

En kommentar

Lägg till →

  1. Gamnis-Christer Olsson 04 maj 2016 — 12:56

    Alldeles mycket bra analys! Jag håller med dig till fullo! Jag är heller inte nominerad som delegat till kongressen. Har varit för kritisk till distriktets hållning i klimat och miljöfrågorna (Dalarna).

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: